Bykart for Hamar

Ing Røyum kart fra 1848

N.S. Krums kart fra 1894

Kart fra 1992 – hele nye Hamar