Norges Bank – Kunstbanken

Arkitektur og historie i Hamar:
Kunstbanken, Norges Bank, Parkgaten 21
Norges Banks bygning på Hamar ble oppført i årene 1901-02 etter tegninger av arkitekt Victor Nordan. Den lave hjørnebygningen er utført i en nøktern, men staselig nyrenessanse, der fasadene er utført i flere sorter huggen sten. Det søyleprydede inngangspartiet er plassert på bygningens hjørne, og er bekronet med en kraftig gavl der riksløven er innhugget. Bygningens to gatefasader er forskjellig utformet; den ene har et lukket preg med sine parstilte vinduer, mens den andre har store, jevnt distribuerte vinduer.

Arkitekt:

Victor Nordan (født 13. mai 1862 i Christiania, død 8. mai 1933 i Oslo) var en norsk arkitekt, kjent for sine mange sykehusbygninger. Nordan var sønn av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan og assistent hos ham årene 1881-1884. Han fikk deretter sin utdannelse ved South Kensington Museum (Victoria and Albert Museum) 1884–1885. Disse årene i London var han også assistent ved et arkitektkontor. Årene 1886–1887 studerte han ved Königlich Technische Hochschule i Berlin. Da Nordan returnerte til Kristiania arbeidet han med sin far fram til hans død i 1892. Fra midten av 1890-tallet begynte han sin virksomhet som sykehusarkitekt, og det var innen dette området hans virksomhet ble mest betydningsfull. Sykehusbygningene fra tiden omkring århundreskiftet er preget av jugendstil med enkle fasader hvor det meste av artikuleringen er utført i gul og rød tegl. De senere sykehusbygningene er påvirket av nyklassisisme og nordisk nybarokk. Fra 1926 arbeidet han i kompaniskap med sin sønn Per Nordan.

Et utvalg av Nordans arbeider:
Tomannsbolig, Uranienborgveien 2, Oslo
1888-1889: Christiania Tekniske Skole, Cort Adelers gate 30, Oslo
1891: Ombygging av Møllergata skole, Oslo
1892-93: Forretningsgård, Kongens gate 22, Oslo
1895: Utvidelsen av våningshus, Søndre Skøyen gård, opprinnelig tegnet av Georg Andreas Bull i 1856
1894: Diakonissehuset, Lovisenberggaten 15–17, Oslo
1897–1926: Flere bygninger for Ullevål sykehus, Oslo
1899: Grymyr kirke, Gran (nedbrent i 1999)
1900: Diakonhjemmet Sykehus, «Borgen», Oslo
1901: Norges Bank, Hamar
1904: Evenstad kirke, Stor-Elvdal
1905: Dikemark sykehus, Asker
1906: Bjordal kirke, Sogn
1907-1926: Gamle Haukeland sykehus med parkanlegg, Bergen. Blant annet Hudbygget, Gamle medisin B (1907) og Gamle Gades Institutt (1912). Sammen med Ingolf Danielsen, tre klinikkbygg, to portner- og overlegeboliger og Kvinneklinikken (1926).
1910-1918: Utvidelser i flere trinn ved Tyssedal kraftstasjon, opprinnelig tegnet av Thorvald Astrup 1906-1909
Aker sykehus, (bygninger i flere etapper)
1912: Lykling kirke, Moster
1914-1916: Norges Bank, Fredrikstad
1915–1916: Dr. Einar Lindboes privatklinikk, Josefines gate 30, Oslo
1920–1927: Rogaland fylkessykehus, Stavanger
1921-1926: Lier sykehus, Lier

I nyere tid er bankbygningen ominnredet som «Kunstbanken» – tilholdssted for Hedmark Kunstsenter.

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter er en stiftelse eid av Bildende Kunstnere Hedmark, Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge og Hedmark fylkeskommune. Dette samarbeidet mellom kunstnerorganisasjonene og fylkesommunen er enestående for en norsk kunstinstitusjon. Kunstbanken holder til på Hamar i den gamle Norges Banks bygning, med adresse Parkata 21.

Kunstbanken tar sikte på å vise et mangfold av kunstneriske uttrykk, med hovedvekt på eksperimentell og nyskapende kunst. Galleriet viser både norsk og internasjonal samtidskunst, og i Kunstbutikken selges gaveartikler laget av kunstnere i Hedmark, og i resten av landet. Kunstsenterets virksomhet spenner over et vidt spekter av formidlingstiltak: galleridrift, vandreutstillinger, offentlig utsmykking, seminarer, konsulent- og informasjonstjenester, restaurant og kunstbutikk

Stiftelsen Kunstbanken Hedmark Kunstsenter ble opprettet i 1996 og er en videreføring av Hedmark Kunstnersenter. Kunstnersenteret ble etablert i 1981 av kunstnerorganisasjonene i Hedmark. Tilholdssted var den gang første etasje i Kirkebakken nr 12.
Kunstnersenteret ble fram til 1986 drevet på dugnadsbasis av kunstnerne. Da kom alle kunstnersentrene på statsbudsjettet og pengebevilgningen ga rom for å kunne ansette en daglig leder. I 1989 fikk kunstnersenteret overta hovedbygningen på Storhamar gård på Domkirkeodden av Hamar kommune. Senteret hadde 1,7 årsverk.
I 1996 ble Hedmark Kunstnersenter nedlagt og den nye institusjonen Hedmark Kunstsenter ble stiftet med Hedmark fylkeskommune som en av stifterne. Dette samarbeidet mellom kunstnerorganisasjonene og det offentlige gjør institusjonen organisasjonsmessig unik i landssammenheng.
Sommeren 1997 flyttet virksomheten inn i den tidligere Norges Bank-bygningen. Norges Bank var tilpasset formålet gjennom et første byggetrinn hvor Finn Utengen var arkitekt. Andre byggetrinn, med blant annet nytt tilbygg, sto ferdig våren 2003. Arkitekt var Hamar-firmaet Anderssen + Fremming.

 

Bildene er hentet fra Domkirkeoddens fotoarkiv og Digitalt Museum

Hamar Historielag er opptatt av godt og riktig innhold på sine sider, så har du noe som du mener er uriktig, upresist eller kan være med på å gjøre artikkelen bedre gi oss tilbakemelding.

 

 


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 103

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 105

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 107