Georg Hille

Georg Hille (født 28. desember 1923 i Varteig) er en norsk, luthersk teolog og kirkelig administrator tilhørende Den norske kirke. Han var biskop i Hamar bispedømme fra 1974 til 1993. Georg Hille er sønn og sønnesønn av tidligere biskoper (Henrik Hille og Arnoldus Hille) i samme bispedømme. Selv har han levd som ugift hele livet, slik at rekken med biskoper fra familien Hille naturlig nok slutter med ham.

Georg Hille er sønn av biskop Henrik Greve Hille. Han ble utdannet cand.theol. fra Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo i 1950 og tok praktisk teologisk eksamen i 1952.

Hille var sekretær i Den norske kirkes Presteforeningen fra 1951 til 1956. Han ble også sekretær i Det norske  Bibelselskapet fra 1953 til 1955, konstituert kapellan i Korskirken i Bergen fra 1956 til 1957, kallskapellan i Oslo domkirke (1957–63), og sogneprest i Lom fra 1963 til 1971. Hille var den første direktør for Bispedømmerådenes Fellesråd/Kirkerådet fra 1971 til 1974 og var biskop i Hamar fra 1974 til 1993.  Den 23.04.1993 ble det holdt avskjed med Hille i Hamar kulturhus, med en folkekirkefest med representanter fra menighetsråd, ordførere og ansatte. Det ble laget et festskrift i samarbeid med Verbum forlag, Kirken i tiden, troen i folket.

I en årrekke var Georg Hille med i ledelsen for Norges Kristelige Studenterbevegelse og Den norske kirkes Presteforening.
Hille var deretter direktør for Kirkerådet fra 1970 til 1974. Han har deltatt i en rekke offentlige utredninger. Han ledet blant annet Kirkelovutvalget, hvor han tok over formannsposten etter fylkesmann Bue Fjermeros. Utvalgets innstilling ble lagt fram i 1989.
Da Hille gikk av som biskop i 1993, ble han hedret med et festskrift i: Kirken i tiden, troen i folket. I perioden 1943 til 1948 var Hille beboer ved Studenterhjemmet i Oslo. Georg Hille var ansatt i Det norske Bibelselskap i 1953 til 1955, og var senere styreformann i Bibelselskapet. Han var senere teologisk konsulent da bibelselskapet i 1998 spilte inn hele Det nye testamentet på CD/kassett.

Hamar Historielag er opptatt av godt og riktig innhold på sine sider, så har du noe som du mener er uriktig, upresist eller kan være med på å gjøre artikkelen bedre gi oss tilbakemelding.

 

 


Deprecated: Creation of dynamic property WP_Query::$comments_by_type is deprecated in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-includes/comment-template.php on line 1528

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 103

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 105

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 107