Meningsbærende arkitektur

Søndag 8. juli holdt Andreas Dreyer et interessant foredrag i den tidligere jernbanerestauranten om Hamar stasjon som meningsbærende arkitektur. Han pekte blant annet på at de nye stasjonsbygningene da de kom rundt forrige århundreskifte, ofte var de mest påkostede offentlige bygningene i byene. Stasjonsbygningen ble også betraktet som inngangsporten – eller portalen – til byen.
Mange hamarsinger besøkte By-lab i Triangelgården i sommer, og det er gledelig at interessen for utvikling av Hamar er stor blant folk flest. Hamar har flere arkitektonisk interessante bygninger som er viktige elementer i så måte. Hamar Historielag har som målsetting å gjøre hamarsinger stolte av byen sin, og ønsker en sunn byutvikling der ny og moderne arkitektur spiller på lag med den eksisterende. Vi har derfor tro på at det store engasjementet for utvikling av Hamar også blir et engasjement for å ivareta eksisterende kvaliteter ved byen, ikke minst de historisk viktige bygningene vi allerede har.

Du kan lese mer om Hamar Stasjon her

Hva mener du?


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 103

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 105

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 107