Åker Handelspark

Hamar Historielag og Vang Historielag har skrevet følgende brev til Ringsaker kommune angående navnet på Åker handelspark som ligger på Arnkvern:.

Ringsaker kommune
postmottak@ringsaker.kommune.no
Ringsaker Handelspark – ikke Åker!

Åker gård ligger ved østsiden av Mjøsa, i Vang ved Hamar, mellom munningene til Flagstadelva og Svartelva. I dette området er det gjort arkeologiske fornfunn som er tidfestet til år 1500 til 500 år før Kristus.

Således finner Hamar Historielag og Vang Historielag det ganske så frekt og forvirrende å kalle en Handelspark i Ringsaker som etableres ved Arnkvern-krysset for Åker Handelspark.
Ja visst, det bygges på dyrket mark, også kjent som en åker, men det er kanskje ikke det som er årsaken til navnet, som faktisk er sterkt misvisende rent geografisk.
Hamar Historielag har gitt ut tre årbøker om Åker gård der Historielagets medlem og tidligere statsarkivar Per-Øivind Sandberg har skrevet hovedtyngden av stoffet. Han mener også at det er utidig å ta navnet fra et sted fullt av historie til et sted som ikke har noen historie som forbinder næringsparken til Åker. Begge Flagstad-gårdene og Sælid gård ligger mellom Åker gård og handelsparken, fastslår Sandberg.
I et leserinnlegg signert Kjersti Røhnebæk, Ringsaker Senterparti i HA 3. oktober 2018, skriver hun at handelsparken heter Ringsaker Handelspark i sakspapirene fra oktober 2016.
Videre skriver hun:
Åker gård ligger ved østsiden av Mjøsa, i Vang ved Hamar, mellom munningene til
Flagstadelva og Svartelva. I dette området er det gjort arkeologiske fornfunn som er tidfestet
til år 1500 til 500 år før Kristus.
«Åker er navn på et historisk sted, en viktig gard historisk og den ligger i Hamar kommune.
Garden Åker er en av de eldste i Hedmark, det er gjort viktige arkeologiske funn der. Åker
har hatt en spesiell politisk, økonomisk og religiøs posisjon som maktsenter i forhistorisk tid.
Jeg mener det er helt feil at Ringsaker bruker dette navnet på en handelspark, det er ganske
respektløst. Hvem har bestemt dette navnet? Kanskje har vi ingen hjemmel for å endre navn,
men er det noe vi kan gjøre for at eiendommen snarest bytter navn, bør vi gjøre det.
Snarest.».
Dette skriver altså Ringsaker-politikeren, og historielagene i Hamar og Vang kan ikke få sagt
seg mer enig. Vi anmoder derfor Ringsaker kommune på det sterkeste om snarest å
medvirke til at navnet endres. Rent geografisk er kanskje Arnkvern Handelspark det mest
nærliggende?
Hamar, 18. oktober 2018
Vang Historielag Hamar Historielag
v/Odd Lindstad, styreleder v/ Ida Kristin Lie, styreleder


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 103

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 105

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 107