Bybevaring er byutvikling.

I en kronikk i Rogalands avis i september i fjor, gjengitt i Dagsavisens nettavis 6. april, skrev forfatter Tore Renberg at «Bybevaring er byutvikling. For å bevare og videreutvikle identiteten vår, trenger vi sterkere rammeverk. Vi må tenke estetisk, historisk og organisk, og utbyggere må spille på lag med byens tradisjon og byantikvaren».
Renberg skriver videre at «for å skape en by som er god å leve i, må man forstå at bybevaring ikke er en museal krampetrekning fra forhistoriske drømmere som ikke forstår seg på næringsliv, men en progressiv og identitetsstyrkende del av byutviklingen. For å drive slik byutvikling, trengs en helhetlig tankegang. Stavanger må ha et sett av visjoner, et sterkt og lokalpatriotisk utviklingsmiljø som kombinerer byfornyelse og tradisjon, en kommune som stiller krav til utbyggere og samarbeider med dem om estetiske valg».
Stavanger og Hamar er ulike både i beliggenhet, størrelse og historie, men har likevel noen av de samme utfordringene. Hamar Historielag vil være del av et lokalpatriotisk utviklingsmiljø. Sammen med Fortidsminneforeningens lokallag og våkne, dyktige by-entusiaster har vi derfor engasjert oss i pågående byggesaker i Hamar sentrum.
Byens historie, bygninger og personer som har levd her, er en vesentlig del av identiteten til Hamar, og bevisstheten rundt dette skaper tilhørighet til dagens Hamar. Historielaget er nå med i et samarbeid om flere blå, ovale «Kulturhistoriske skilt i Hamar» på historisk viktige bygninger i sentrum. Skiltene utformes etter fastsatte regler for denne typen informasjon, og kommer opp dersom gårdeier sier ja. Listen er lang, men vi er i gang. På sikt planlegges også en elektronisk versjon. Begge varianter er med på å oppfylle Historielagets målsetting om å gjøre Hamarfolk bevisste om – og dermed stolte av byen sin!
Ida Kristin Lie

Gi gjerne til kommentar eller tilbakemelding her:


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 103

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 105

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 107