Koronadikt 2

Jenny Årnes Anseth

Da var alle satt i hjemmekarantene

Det gir ikke så mye glede

Folk hadde klappeaksjon

Og ringte koronatelefon

Det var en høy smittetakt

Og det var full krisefullmakt