Koronadikt 3

Marte Berntsen

Koronakurva går opp

Og antibak og is  er blitt den nye krisepakka

I den varme solen

Selvisolasjon

Starter klappeaksjon

Det  var ett koronakrakk 

Og våre sosiale evner brakk