Koronadikt 6 – Hjemmekarantene

Aiste Gedrimaite

Nå sitter mange i hjemmekarantene 

Ingen sted å gå, ingen sykdom å få

Ingenting å gjøre?

La oss nye ord få høre

Smittekurve, selvisolasjon er ikke noe nytt

Men koronafri og karantenefest er noe annet å få benytt.