Hamarhus – en lokal hustype

I Hamar har vi de såkalte Hamarhus, en lokal hustype som i mange år har gitt Hamar et visst bygningsmessig særpreg i forhold til andre byer (Hamars bygningshistorie, Bjørn Bækkelund 1989). Det er flere av disse bygningene igjen i Hamar sentrum, og en av dem er Parkgata 31. Flere av Hamarhusene er bevaringsverdige på grunn av arkitekturen, men Parkgata 31 er også historisk viktig på grunn av det bygningen har vært brukt til.

Kommunen har nå til behandling en detaljreguleringsplan for utbygging av området mellom Østregata, Parkgata, Parkgården og Frimurerlosjen. Planen innebærer at Parkgata 31 rives, og nytt bygg oppføres med fasader mot Østregata og Parkgata som kopier av de opprinnelig. Historielaget inviteres til å gi høringsuttalelse i relevante utbyggingssaker i Hamar sentrum, og styret leverte i juni sin uttalelse til planene for Parkgata 31.

Nå håper vi at også politikerne i Hamar ser hva som er riktig kulturminnevern !

Ida Kristin Lie.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 103

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 105

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 107