Høringssvar fra Hamar Historielag – Parkgata 31

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PARKGATA 31 GNR 1 BNR 239.

Høringssvar fra Hamar Historielag    

 

Hamar Historielag ga under 1. gangs høring 15. oktober 2018 sin uttalelse til planene for Parkgata 31.  Historielagets konklusjon den gang var at en eventuell utbygging på arealet begrenset av Frimurerlosjen, Østre gate, Parkgata og Parkgården måtte skje ved at Parkgata 31 bevares.

Det nye forslaget innebærer at nåværende bebyggelse rives, og erstattes av en ny bygning tilpasset opprinnelig utseende i forkant av ny bebyggelse mot Frimurerlosjen og Parkgården.

Hamar Historielag ser behovet for utvikling av byen med nye boliger, samt lokaler for service og næringsvirksomhet. I et bysentrum er det naturlig at dette skjer både ved fortetting og som erstatning av eldre bygninger med ny bebyggelse. Samtidig må kvaliteter ved eksisterende bygninger og områder bevares, og dette gjelder spesielt når tidligere bruk av bygningen også har kulturhistorisk verdi.

Parkgata 31 er i kommunens planverk definert innenfor sone for bevaring av kulturmiljø og en bygning som det knytter seg kulturminneverdier til. Bygningen defineres som et typisk «Hamarhus». Som en av de få gjenværende slike bygninger i sentrum, er Parkgata 31 både eksteriørmessig og med interiørmessige kvaliteter en historisk viktig bygning som eksempel på bygningsmiljøet i Gamle Hamar. Bygningen har vært arena for flere av byens kulturaktiviteter, der mye historie sitter i veggene. Her har det i årene siden 1890 vært teater, konserter, boksekamp og rettslokale. Håndverkerforeningen, Arbeiderpartiet, Hedmark Landbruksselskap, Frimurerlosjen, Grosserer Granerud og Astoria Møbelforretning har hatt sine lokaler i Parkgata 31.

Å føre opp er nytt bygg som ser helt likt ut eksteriørmessig, har ingen hensikt i kulturminne-sammenheng, bare som et trekk i bybildet. Parkgata 31 bærer en kulturhistorie som reduseres uten bygningen. Hva er interessant ved å fortelle kommende generasjoner hamarsinger at «i et hus som lignet dette var Hedemarkens Lagsogn i 1890»? Dette er dårlig kulturminneforvaltning som heller ikke samsvarer med Hamar kommunes planverk.

Historien sitter i veggene! Utbygging av arealet mellom Frimurerlosjen, Østre gate, Parkgata og Parkgården må ikke skje etter den foreslåtte detaljreguleringslan som innebærer at Parkgata 31 rives, og erstattes av et nytt bygg med eksteriørmessig likt utseende.   

 

Hamar Historielag

Ida Kristin Lie, styreleder


Deprecated: Creation of dynamic property WP_Query::$comments_by_type is deprecated in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-includes/comment-template.php on line 1528

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 103

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 105

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 107