Årsmøte 2019

Årsmøte med historiefortelling
Da er det bare å sette av onsdag 6. februar. Klokken 18.00 avholdes årsmøtet i Hamar Historielag i Hamar gamle rådhus i Festiviteten eller i tilstøtende lokaler til Hamar Teater om en vil.
Foruten de vanlige årsmøtesakene kommer Else Berit Kristiansen (bildet) for å fortelle sin spesielle historie.
Hun er født i 1960 og oppvokst i Hamar, i en familie som var sterkt preget av krigen.
«Min mor kom fra en familie der hennes far og bestefar var nazister og hirdmedlemmer under krigen. Min far var flyktning i Sverige. Naturlig nok skapte dette gnisninger under overflaten, men alltid under overflaten. Krigen var et voldsomt tabu i vår familie, åpenbart på grunn av motsetningene. Det skulle ikke snakkes om krigen. Dette skapte en voldsom interesse fra min side, for jeg skjønte tidlig at det preget mine foreldre enormt, og krigen fikk derfor også en betydelig påvirkning på min oppvekst,» forteller Kristiansen.
«Jeg begynte å stille spørsmål som ingen ville svare på, unntatt min bestemor som svarte på alt i dypeste hemmelighet, gjerne på sengekanten om kvelden når jeg skulle legge meg. Det ble fortellinger fra krigen, i stedet for eventyr. Det var hennes krigshistorie jeg gikk svanger med til jeg ble 45 år gammel og begynte å skrive den, noe som resulterte i 46 bøker i serien I krig og kjærlighet.»
Mer om dette vil Else Beit Kristiansen fortelle om på historielagets årsmøte 6. februar.

Årsmelding 2018 for Hamar Historielag
Hamar historielag hadde 365 betalende medlemmer pr. 31.12.2018.
Styret: Ida Kristin Lie (leder), Arne Bakken, Gerd Bieltvedt, Alf Bjørge Aschim og Mattis Røhne (styremedlemmer). Knut Aage Sveen er lønnet kasserer.
Varamedlemmer: Torgeir Hagen (sekretær) og Hans Kolstad
Revisor: Johannes Rullestad med vara Alf Nyhuus
Valgkomite: Anne Marie Stenmark og Osvald Magnussen
Styret har hatt 6 møter i meldingsåret og behandlet 22 saker, noen av sakene i flere møter. Møtene er holdt på Hamar bibliotek.
Årsmøte 2018 ble avholdt 20. mars i Festiviteten. Før selve årsmøtet ble 100 årsjubileet til HamKam sparket i gang med kåserier av Georg Larsen og Per-Øivind Sandberg. Tor Inge Martinsen ledet denne delen av møtet og utfordret innlederne på spørsmål rundt Hamars idrettshistorie. Det var 90 fremmøtte, og ca. 30 som deretter deltok i årsmøtet. Styreleder ble valgt til møteleder og vanlige årsmøtesaker ble behandlet.
Saker og aktiviteter
Årbok 2018:
«Nabolaget» ble lansert på Brødrene Jacobsen Vinbar 30. oktober. Boken er basert på Per-Øivind Sandbergs kåserier på Brødrene Jacobsen Vinbar (2015-2017), med tegninger av Kari Bjertingstad og fotografier samlet av Magnus Sølna Jacobsen. Sandberg orienterte om boken og kåserte om Hamar sentrum – kvartalsbyen 1849 – 1877. Hamar kommune bidro i finansieringen, og overskudd av salget går til innsamlingen for nytt orgel i Hamar domkirke. Det var mange fremmøtte og vel 30 medlemmer mottok årboken underlanseringen.. Bøker ble også solgt over disk i Vinbaren., og er til salgs i Gravdahl Bokhandel. Årboken deles ut gratis til Historielagets medlemmer.
Arrangement:
– Vandring på Sagatun 5. mai med Per-Øivind Sandberg og påfølgende kåseri i Bispegården om Johan Castberg ved Jens Olai Jensen, ca. 100 tilhørere.
– Temamøte i Aulaen på Domkirkeodden 12. september, med foredrag av riksantikvar Jørn Holme om dilemmaer ved fredning, vel 50 tilhørere.
– Temamøte i Festiviteten 5. november med kåseri av Harald Sunde om «Da krigen kom til Hedmarken – aprildagene 1940», ca. 100 tilhørere.
Det ble ikke tatt inngangspenger på noen av møtene. Planlagt medlemstur til Glomdalsmuseet i
august ble avlyst på grunn av manglende påmelding.
Aktiviteter:
– Salg av tidligere årbøker ved Triangelen i Hamar sentrum lørdag 13. oktober.
– Utlevering av årbøker i Hamar bibliotek lørdag 5. november kl. 1200-1300 og mandag 12. november kl. 1600-1700.
– Uttalelse til Hamar kommune vedrørende riving av Parkgata 31 og til Ringsaker kommune vedrørende Åker som navn på Ringsaker Handelspark.
– Foreslått nye gatenavn oppkalt etter markante Hamarkvinner på oppfordring fra kommunen.
– Anskaffet dataverktøyet StyreWeb med programvare for medlemsregister med kontaktinformasjon, arkiv, meldingstjeneste/epost og økonomi/regnskap.
– Anskaffet roll-up og informasjonsfolder som er delt ut ved aktuelle anledninger.
Samarbeid med andre:
– Stand sammen med Vang historielag på Vartomten/Aasgården, Domkirkeodden under Anno Museums markering av Kulturminnedagen 9. september.
– Knut Bakke orienterte i styremøte 15. oktober om etablering av Hamar bymuseum, og styret besluttet å bidra i fremdriften av denne saken.
– Styret var representert sammen med Vang historielag i møte på Åker gård 31. oktober, der BKM orienterte om status og planer for bruk av eiendommen, og inviterte historielagene til samarbeid.
– På invitasjon fra Migrasjonsmuseets venner var styret representert sammen med flere historielag i et drøftingsmøte 17. januar 2019 der temaet var samarbeid om …..
– Styret har vurdert mulighetene for å få disponere et lokale sentralt i byen for å kunne presentere vår egen virksomhet, gjerne sammen med andre lag og foreninger.
Annet:
– Med referanse til den avlyste turen til Glomdalsmuseet har styret vedtatt at fremtidige utflukter først og fremst bør ha fokus på Hamar.
– Styret har vurdert egen virksomhet, med utfordringer og prioriteringer. Bortsett fra aktiviteter nevnt ovenfor, ser styret behovet for at barn og unge inspireres til kunnskap om Hamar og byens utvikling. Historielagets informasonsfolder, hjemmeside og Facebook kan bidra til dette.
– Utkjøring av årboken og portokostnader medfører utgifter. Styret håper at medlemmene kan hente årboken etter informasjon om tid og sted. Det vil selvsagt bli vist fleksibilitet rundt ordningen slik at alle som ønsker boken skal få den.

Ida Kristin Lie, sign. Arne Bakken, sign. Gerd Bieltvedt, sign. Torgeir Hagen, sign.
Alf B. Aschim, sign. Mattis Røhne, sign. Hans Kolstad, sign. – .


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 103

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 105

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 107