Invitasjon til Hamar Historielags Medlemmer

Hamar Historielags medlemmer har fått invitasjon til å delta i «Kunsten å bevege» – «På gofot med historier» v/Lage Thune Myrbergets byvandring om temaet «Niende april i Hamar». Nok en historisk vandring i Hamar sentrum. Se vedlagt invitasjon. Det blir et spennende historisk program, og avspilling av hele historien, samt en dialog mellom historikere om betydningen Hamar […]

Medlemsmøte på Elvsholmen sammen med Vang Historielag 19.05.2022

God oppslutning på medlemsmøte med omvisning og orientering om Elvsholmen torsdag 19. mai 2022. Ca. 70 personer deltok på møtet hvor vi fikk hørt to innholdsrike foredrag.  Det første av en engasjert Knut Ståle Hauge Hamar Historielag som orienterte om gravhaugen og dets innhold. Deretter fulgte Odd Lindstad Vang Historielag etter med informasjon om den […]

Medlemsmøte på Elvsholmen 19. mai 2022 kl. 18:00

Vang Historielag og Hamar Historielag har torsdag 19. mai 2022 kl. 18:00 et fellesarrangement på Elvsholmen. Vang historielag vil gi en orientering om den fredede husmannsplassen og Knut Ståle Hauge fra Hamar Historielag orienterer om gravhaugen og undersøkelser som er og som ønskes gjort. I tillegg orienterer han om opprettelsen av naturreservatet og fuglelivet her. […]