Invitasjon til Hamar Historielags Medlemmer

Hamar Historielags medlemmer har fått invitasjon til å delta i «Kunsten å bevege» – «På gofot med historier» v/Lage Thune Myrbergets byvandring om temaet «Niende april i Hamar». Nok en historisk vandring i Hamar sentrum. Se vedlagt invitasjon. Det blir et spennende historisk program, og avspilling av hele historien, samt en dialog mellom historikere om betydningen Hamar […]

Medlemsmøte på Elvsholmen sammen med Vang Historielag 19.05.2022

God oppslutning på medlemsmøte med omvisning og orientering om Elvsholmen torsdag 19. mai 2022. Ca. 70 personer deltok på møtet hvor vi fikk hørt to innholdsrike foredrag.  Det første av en engasjert Knut Ståle Hauge Hamar Historielag som orienterte om gravhaugen og dets innhold. Deretter fulgte Odd Lindstad Vang Historielag etter med informasjon om den […]

Medlemsmøte på Elvsholmen 19. mai 2022 kl. 18:00

Vang Historielag og Hamar Historielag har torsdag 19. mai 2022 kl. 18:00 et fellesarrangement på Elvsholmen. Vang historielag vil gi en orientering om den fredede husmannsplassen og Knut Ståle Hauge fra Hamar Historielag orienterer om gravhaugen og undersøkelser som er og som ønskes gjort. I tillegg orienterer han om opprettelsen av naturreservatet og fuglelivet her. […]

Styret valgt på årsmøte 2022

Leder SvenArne Nielsen Tlf 90526216        sven.arne@niels1.com Sekretær Synnøve Solbakk       Tlf 41518355       synteisol@yahoio.no Kasserer og medl. ansvarlig Jan Otto Langmoen   Tlf 92606724 jan.otto@langmoen.no Styremedlem Trond Jacobsen  Tlf 48079286. trojaco@online.no Styremedlem Knut Ståle Hauge.     Tlf 97084539       staale@nyehaugeforlag.no Varamedlem Gerd Bieltvedt       […]

Vedtekter

Hamar Historielag VEDTEKTER Vedtatt på stiftelsesmøtet 18. oktober 1990. Endringer vedtatt på årsmøte 19. Mars 2013, på årsmøte 29. Mars 2017 og på årsmøte 11. Mars 2020. ​. 1. Formål Hamar Historielag er en uavhengig og partipolitisk nøytral kulturorganisasjon som har til formål å ivareta og formidle lokalsamfunnets felles arv. 2. Medlemskap Så vel innenbys- […]

Styret

Leder SvenArne Nielsen Tlf 90526216        sven.arne@niels1.com Sekretær Synnøve Solbakk       Tlf 41518355       synteisol@yahoio.no Kasserer og medl. ansvarlig Jan Otto Langmoen   Tlf 92606724 jan.otto@langmoen.no Styremedlem Trond Jacobsen  Tlf 48079286 Styremedlem Knut Ståle Hauge.     Tlf 97084539       staale@nyehaugeforlag.no Varamedlem Gerd Bieltvedt         […]

Høringssvar fra Hamar Historielag – Parkgata 31

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PARKGATA 31 GNR 1 BNR 239. Høringssvar fra Hamar Historielag       Hamar Historielag ga under 1. gangs høring 15. oktober 2018 sin uttalelse til planene for Parkgata 31.  Historielagets konklusjon den gang var at en eventuell utbygging på arealet begrenset av Frimurerlosjen, Østre gate, Parkgata og Parkgården måtte skje ved at Parkgata 31 […]

Korona aftermath – eller?

Av: Thomas Borza – 17 år Når ein no sitt nærast fengsla i sitt eiga hus er det kanskje tid for å reflektere litt over korleis dette viruset faktisk har påverka liva våre. Hadde nokon fortalt meg i januar at om 3 månader kjem heile verda til å sitje i lockdown utan moglegheit til å […]

Koronadikt 9 – Alene

av Miriam Elise Øynes Jeg sitter alene på det mørke rommet mitt Jeg får gåsehud Jeg vil besøke stedet hvor jeg kan slappe av Men vi har hytteforbud. Alt føles så rart Som om det er en fantasi Jeg kan ikke være med andre Jeg vil være koronafri. Dette temaet er viktig å snakke om […]