Årboka er klar – Velkommen til lansering 28. november kl. 19.00

Hamar historielags Årbok 2022: «Glimt fra Hamars historie» lanseres den 28. november 2022 kl. 19:00 i Klubbscene Rolf Jacobsen Hamar kulturhus. Program: Leder åpner og ønsker velkommen. Orientering av representant fra Anno Museum Domkirkeodden Status for Anno Museum og planene for Domkirkeodden Musikalsk innslag – med elever fra Toneheim folkehøyskole ved: Karl Henrik Berg Aune […]

Vang historielag inviterer til arrangement på Lie og Vang Brenneri 30. august kl. 18:00

Frammøte på Lie, Finsalvegen 85, 2322 Ridabu. Arrangementet starter ved Lie, i samarbeid med Hamar kommune. – Odd Lindstad sier litt om Lie’s tilblivelse som selvstendig bruk. – Arkeolog May-Tove Smiseth i Fylkeskommunen orienterer om de arkeologiske utgravingene i området. – Arne Willy Hortmann fra Hamar kommune sier litt om det kommunale planarbeidet for området. Deretter […]

Invitasjon til Hamar Historielags Medlemmer

Hamar Historielags medlemmer har fått invitasjon til å delta i «Kunsten å bevege» – «På gofot med historier» v/Lage Thune Myrbergets byvandring om temaet «Niende april i Hamar». Nok en historisk vandring i Hamar sentrum. Se vedlagt invitasjon. Det blir et spennende historisk program, og avspilling av hele historien, samt en dialog mellom historikere om betydningen Hamar […]

Medlemsmøte på Elvsholmen sammen med Vang Historielag 19.05.2022

God oppslutning på medlemsmøte med omvisning og orientering om Elvsholmen torsdag 19. mai 2022. Ca. 70 personer deltok på møtet hvor vi fikk hørt to innholdsrike foredrag.  Det første av en engasjert Knut Ståle Hauge Hamar Historielag som orienterte om gravhaugen og dets innhold. Deretter fulgte Odd Lindstad Vang Historielag etter med informasjon om den […]

Medlemsmøte på Elvsholmen 19. mai 2022 kl. 18:00

Vang Historielag og Hamar Historielag har torsdag 19. mai 2022 kl. 18:00 et fellesarrangement på Elvsholmen. Vang historielag vil gi en orientering om den fredede husmannsplassen og Knut Ståle Hauge fra Hamar Historielag orienterer om gravhaugen og undersøkelser som er og som ønskes gjort. I tillegg orienterer han om opprettelsen av naturreservatet og fuglelivet her. […]

Styret valgt på årsmøte 2022

Leder SvenArne Nielsen Tlf 90526216        sven.arne@niels1.com Sekretær Synnøve Solbakk       Tlf 41518355       synteisol@yahoio.no Kasserer og medl. ansvarlig Jan Otto Langmoen   Tlf 92606724 jan.otto@langmoen.no Styremedlem Trond Jacobsen  Tlf 48079286. trojaco@online.no Styremedlem Knut Ståle Hauge.     Tlf 97084539       staale@nyehaugeforlag.no Varamedlem Gerd Bieltvedt       […]

Vedtekter

Hamar Historielag VEDTEKTER Vedtatt på stiftelsesmøtet 18. oktober 1990. Endringer vedtatt på årsmøte 19. Mars 2013, på årsmøte 29. Mars 2017 og på årsmøte 11. Mars 2020. ​. 1. Formål Hamar Historielag er en uavhengig og partipolitisk nøytral kulturorganisasjon som har til formål å ivareta og formidle lokalsamfunnets felles arv. 2. Medlemskap Så vel innenbys- […]

Styret

Leder SvenArne Nielsen Tlf 90526216        sven.arne@niels1.com Sekretær Synnøve Solbakk       Tlf 41518355       synteisol@yahoio.no Kasserer og medl. ansvarlig Jan Otto Langmoen   Tlf 92606724 jan.otto@langmoen.no Styremedlem Trond Jacobsen  Tlf 48079286 Styremedlem Knut Ståle Hauge.     Tlf 97084539       staale@nyehaugeforlag.no Varamedlem Gerd Bieltvedt         […]

1 2 3 5