Blått skilt på St. Torfinns klinikk

Blått skilt på St. Torfinns klinikk

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 16.10.23.

St. Torfinn klinikk har fått sitt navn etter biskop Torfinn, som var biskop i Hamar fra 1278 til 1282, da han ble utvist fra Norge etter en strid med den formynderregjeringen som da styrte landet. Og da det første katolske kapellet på Hamar etter reformasjonen ble innviet i 1924 ble det viet St. Torfinn. Det nåværende kirke, tegnet av arkitekt MNAL Gunnar Bjerke, sto ferdig 1939. Sigrid Undset var en ivrig pådriver.

Byens første øyeklinikk ble startet av Per Riise i Strandgaten i 1927. Innleggelser og operasjoner ble da foretatt ved den klinikken som ble drevet av St. Borromeus-søstrene, som etablerte seg på Hamar i 1924. Der var det trangt om plassen, for også stadslege Otto T. Søberg og øre-nese-halslege Mellum la sine pasienter inn her. Da Røde Kors-klinikken ble åpnet i 1928 ble plassforholdene lettere, for begge disse flyttet sine pasiente dit. For å sikre videre drift beslutttet nonneordenen å bygge ny øyeklinikk, den sto ferdig i 1932. Den ble tegnet av arkitekt Harald Sund. I 1958 kom det en ny modernisering og utvidelse, tegnet av arkitekt Christian Lindmann. I følge en omtale øyelege Per Riise skrev i boken «Glimt fra Hedmarkhelsa» fungerte St. Torfinn i starten som en blanding av kirke, kloster og øyeklinikk. «Søstrene sto til rådighet døgnet rundt med sykepleie, rengjøring, matservering og i starten også med kontortjeneste. Utover det himmelske, ble det nok ikke utbetalt noen lønn, men det la ingen demper på den helhjertede innsatsen som det norske samfunn i over 50 år hadde glede av» skrev Riise. De første årene var det 100 innleggelser i året, gradvis steg det til 500, hvorav to tredjedeler ble operert. Klinikken hadde opp til 35 sengeplasser. St.Torfinns klinikk ble i 1971 overtatt av Hedmark fylke og organisert under Hamar sykehus. Barnelegen ved sykehuset fikk da plass på klinikken. I 1989 ble klinikken nedlagt, og øyeavdelingen flyttet til Hamar sykehus. Bygningen ble senere overtatt av fengselsvesenet. Senere solgt og bygget på/om til hybelhus for student. Nåværende eier (2023) er Samskipnaden i Innlandet .