Hamar jernbanestasjon

Hamar jernbanestasjon

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 27.02.23. Oppdatert 15.03.23.

Hamar jernbanestasjon

Hamar stasjon ligger i Hamar sentrum og ble åpnet 23. juni 1862, samtidig med Hamar–Grundsetbanen. Stasjonen ligger 127 meter over havet, 126,26 kilometer fra Oslo Sentralstasjon. Stasjonen ligger sentralt plassert mellom de tre linjene Rørosbanen (Hamar–Trondheim), Hedemarksbanen (Eidsvoll–Hamar) og Gudbrandsdalsbanen (Hamar–Dombås). De to sistnevnte går vanligvis under navnet Dovrebanen.)

Nåværende stasjonsbygning er den tredje i rekken. Den første ble åpnet i 1862 og var en trebygning tegnet av arkitekten Georg Andreas Bull. I 1880 ble Eidsvoll-Hamarbanen åpnet, og det ble bygget en større stasjonsbygning, også den av tre, tegnet av Balthazar Conrad Lange. I 1894 ble banen ført videre nordover Gudbrandsdalen, og var ferdig til Otta i 1896. Hamar fikk da sin nåværende stasjonsbygning i pusset tegl, tegnet av arkitekt Paul Due
      
Due tegnet også restaurantbygningen som ble bygget i 1897, syd for hovedbygningen. Stasjonsbygningen er regnet som det viktigste blant Paul Dues arbeider og er monumentalt anlagt med et markant midtparti der et stort buemotiv danner det kompositoriske hovedelement, både på fasaden mot byen og mot perrongen. 
    Den symmetriske komposisjonen brytes av et buet bygningselement (en trappegang) i nord. Stasjonsbygningen er utført i en rik hannoveriansk stil med elementer fra nyrenessanse og middelalder. De dominerende ornamentale elementer er nygotiske, mens det også er benyttet nyromanske elementer. I første etasje er det publikums- og tjenestefunksjoner. Annen etasje var opprinnelig var planlagt med to store leiligheter.
    Hamar stasjon har hatt en stor strategisk rolle som transportknutepunkt i distriktet med betjening av tre jernbanestrekninger og nær tilknytning til Mjøsa, hvor frakt og passasjerer kunne reise videre med dampskip. Ved stasjonen lå et større jernbaneverksted. Den tidligere lokomotivfabrikken Hamar Jernstøberi & Mek. Værksted, HamJern, ble etablert på jernbaneområdet syd for stasjonen. Stasjonsområdet har over 25 langsgående spor som tradisjonelt har støttet godstrafikken, men det har i senere tid blitt diskutert nytten av dette da godstrafikken har minket betraktelig med årene og fordi krav til byfortettning samt tomtebehovet har økt. Nye planer vil redusere antall spor betydelig. 

    
Hamar stasjonsbygning og plattformområdet ble modernisert i 1993, før Vinter-OL 1994. Stasjonsbygningen gjennomgikk en omfattende rehabilitering etter Paul Dues opprinnelige tegninger. Det ble også bygget plattformtak, gangbru og tunnel under første spor med heis for funksjonshemmede samt at det gamle godshuset som var plassert lenger syd ble revet og erstattet av langtidsparkering og bussterminal. I 2022 er det gjennomført en ny omfattende rehabilitering av stasjons - og restaurantbygning.  

Viktige årstall
1862 – Hamar–Grundsetbanen blir åpnet den 23. juni. Dette var verdens første lokomotivdrevne bane med sporvidde på 1067 mm og samtidig landets første statsbane.
1877 – Rørosbanen offisielt åpnet den 13. oktober.
1880 – Eidsvold–Hamar-banen (Hedemarksbanen) åpnet 11. oktober. Ny stasjonsbygning blir ferdigstilt.
1894 – Hamar–Sel-banen åpnet til Tretten 25. september.
1896 – Hamar–Sel-banen åpnet til Otta 29. oktober. Fra da av ble banen benevnt Eidsvold–Otta-banen (EOB).
1896 – Norsk Jernbanemuseum etableres på Hamar stasjon.
1940 – Konge og regjering ankommer stasjonen tidlig den 9. april på flukt fra tyske stormtropper og reiser videre mot Elverum om natten.
1956 – Dovrebanen blir elektrifisert.
1993 – Nye Hamar stasjon åpnet etter omfattende rehabilitering foran OL året etter.
1993 – Jernbaneparken i ny skikkelse