Linker

Norsk lokalhistorisk Institutts (NLIs) oppgave er å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge ved å drive forskning, veiledningsvirksomhet, dokumentasjon og formidling. Instituttet skal stimulere til et høyt faglig og pedagogisk nivå innen norsk lokalhistorisk forskning og sørge for faglig og pedagogisk formidling av informasjon til og mellom lokalhistorisk relaterte miljøer på alle nivåer.  Du kan lese mer ved å trukke på denne linken:

Norsk lokalhistorisk Institutt

 

Vang Historielag

 

Norsk heraldisk Forening  Våpenmerker kaller vi også heraldiske våpen eller, når vi vet at vi snakker om heraldikk og ikke om kampvåpen, bare våpen. Sentralt i et heraldisk våpen er våpenskjoldet, men et fullstendig våpen består av flere elementer rundt dette, noe vi kommer tilbake til nedenfor. Ordet heraldikk kommer fra middelalderlatinens «heraldus», «herold» eller «utroper». Heroldene var de som ropte ut hvem som kom inn på arenaen i ridderturneringene, og de måtte kjenne merkene. Men de måtte også kjenne reglene for hvordan man komponerte et våpen. Heroldene var således de første heraldikere. Du kan lese mer ved å trukke på denne linken:

Norsk Heraldisk Forening

Arkivverket

Digitalarkivet

DIS-Norge

Kulturminnesøk

LokalhistorieWiki