Dette bildet fra rivingen av Hamar katedralskole ble tatt i 1974. Så neste år, da byes feirer sitt 175-års jubileum, kan man også markere "50-års jubileum" for riving av dette ikoniske bygget. Hamar katedralskole ble grunnlagt omkring 1153, i tilknytning til kloster og domkirke ute på Domkirkeodden. Skolen ble avviklet i kjølvannet av reformasjoinen, og innlemmet i Oslo katedralskole i 1602. Det nye Hamar fikk almueskole i 1852, og gymnas i 1876. Til 50-års jubileet i 1936 fikk skolen tilbake sitt opprinnelige navn: Hamar katedralskole. I 1968 sto ny skole ferdig på Ajer, og i 1974 ble det gamle bygget jevnet med jorden. Forttsatt er det nok mange som gremmes over det.