Om oss

Hamar Historielag er en uavhengig og partipolitisk nøytral kulturorganisasjon, stiftet 18. oktober 1990, og har nå i underkant av 400 medlemmer.

Hamars historie kan deles i to avsnitt- middelalderens Hamar og det nye Hamar, gjenopprettet ved lov av 21. mars 1849.  Forutsetningen for begge byanlegg var handelen som igjen ble skapt av den gunstige beliggenhet.  Hamar Historielags arbeid konsentrerer seg om tiden etter den siste byetablering i 1849 og fram til i dag.

Hamar Historielag gir hvert år ut en årbok med tema knyttet til byens historiske utvikling, historisk Interessante tema, steder eller områder.
Årets bok er «Nabolaget» som er skrevet av Per-Øivind Sandberg og illustrert med tegninger av den lokale kunstneren Kari Bjertingstad og gamle bilder fra Hedmarksmuseets fotoarkiv.
Hamar Historielag ledes av et styre som arrangerer møter, vandringer og turer og engasjerer seg i tiltak og spørsmål av betydning for byens kulturarv.

Hamar Historielag styre består av:
Ida Kristin Lie (leder) – Gerd Bieltvedt
Arne Bakken – Alf Bjørge Aschim
Mattis Røhne – Torgeir Hagen – Hans Kolstad

Slik blir du medlem av Hamar Historielag:
Melde deg som medlem ved å sende e-post til:
2300historielaget@gmail.com
Du kan også ta kontakt med styreleder:
Ida Kristin Lie, tlf. 91764329.
Den årlige medlemskontingenten er kr 350. For den får medlemmene gratis årbok