Bybrann og andre branner

Bybrann og andre branner

10. juli 1935, for 88 år siden, skjedde den mest dramatiske brannen i Hamars historie - et helt kvartal, og vel så det, gikk opp i røyk. Men dette skal også handle om en alvorlig brann så tidlig som i 1865. Det har skjedd mye med brannberedskap, utstyr og forebygging i de 88 årene som har gått. I byens første år var mulighetene for brannvarsling og brannslukking enda mye dårligere. I Chr. Ramsets 50-års jubileumsberetning til Hamars 50-års jubileum i 1899 er dette fargerikt skildret. Her får vi et visst inntrykk av de utfordringer man hadde med brannberedskapen i den unge byen. "Trommeslageren gik gjennom gaderne, trommede og raabde «brand», og da ilden havde faaet riktig godt tag, kom sprøiterne, den ene efter den anden med sit bestemte mandskab eller med tilfeldig tilstedeværende folk, som var villige til at tage i". I tillegg til den dramatiske brannen i 1935 skal vi her også innom et par andre store branner, i Strandgata i 1964 og Grand-brannen 1. mai 1969,

Les mer
Fra historieboka: Tømmerfløtning i Åkersvika

Fra historieboka: Tømmerfløtning i Åkersvika

Det er over 40 år siden de siste tømmerslepene i Mjøsa ble dratt sørover til Eidsvoll, slik at det kunne fløtes videre ned Vorma og Glomma. Det siste utislaget var ved Åker sag, nøyaktig der E6 går i dag. Når du kjører fra Hamar passerer du rett over stedet like etter at du har passert de flotte stabburene på Åker gård. Lastebilen som velter av tømmerlasset, som vi ser på bildet, står omtrent midt på dagens E6-trase. Sammen med Vikselva ved Tangen var Åkersvika det siste stedet i Mjøsa hvor det ble fløtt cellulosetømmer til Borregaard ved Sarpsborg. Slepene fra Åkersvika tok 30 timer til Eidsvoll. Det var i sin tid fløtningslag en rekke steder rundt Mjøsa, blant annet i Vikselva, i Refsalvika, Kvarbergvika og Åkersvika. Til slutt var det bare Vikselva og Åkersvika igjen.

Les mer
Blått skilt: Stallgården

Blått skilt: Stallgården

Ikoniske Stallgården, øverts på Stortorget, sto ferdig i 1856, og er derfor ett av byes eldste hus. Det ble reist av bakermester Carl Stuve. Bygningen, som opprinnelig het Oplandske hotel ble i 1866 til Oplandske Gjæstgiveri, er ett av Hamars første spise- og overnattingsteder. Gjestgiveriet ble avviklet i 1952, og stallene, som lenge var et viktig tilbud, ble revet i 1958, for å gi plass til en skikkelig uteservering. I 1977 ble det gravd ut masse i kjelleren for å få full høyde, slik at den kunne brukes som restaurant, slik oppsto Bykjelleren.

Les mer

 Hus med blå skilt

Det er omkring 30 hus i Hamar som enten er merket med blå skilt eller har andre skilt som forteller at det er noe spesielt med huset. Vi vil de nærmeste ukene presentere enkle omtaler av disse husene. I tillegg til selve omtalene blir det er bilde av huset og av skiltet som er satt opp. Alle omtalene vil gå veien om  denne forsiden, og etter hvert bli å finne under undermenyen Hus med blå skilt, som ligger under Hamars historie

 

NYTTIGE LENKER finner du her 

Andre historielag
Vang historielag
Stange Historielag
Løten Historielag
Furnes Historielag
Nes og Helgøya historielag
Veldre Historielag
Sør-Østerdal slektshistorielag
Hedmark Slektshistorielag

 

Museer og arkiver
Anno – Museene i Hedmark
Statsarkivet Hamar

Arkivverket Digitalarkiv