Fra historieboka: Tømmerfløtning i Åkersvika

Fra historieboka: Tømmerfløtning i Åkersvika

28.10.22 01:00 av Trond Tendø Jacobsen

Det er over 40 år siden de siste tømmerslepene i Mjøsa ble dratt sørover til Eidsvoll, slik at det kunne fløtes videre ned Vorma og Glomma. Det siste utislaget var ved Åker sag, nøyaktig der E6 går i dag. Når du kjører fra Hamar passerer du rett over stedet like etter at du har passert de flotte stabburene på Åker gård. Lastebilen som velter av tømmerlasset, som vi ser på bildet, står omtrent midt på dagens E6-trase. Sammen med Vikselva ved Tangen var Åkersvika det siste stedet i Mjøsa hvor det ble fløtt cellulosetømmer til Borregaard ved Sarpsborg. Slepene fra Åkersvika tok 30 timer til Eidsvoll. Det var i sin tid fløtningslag en rekke steder rundt Mjøsa, blant annet i Vikselva, i Refsalvika, Kvarbergvika og Åkersvika. Til slutt var det bare Vikselva og Åkersvika igjen.

Les mer
Hamar-Kapp-ferjen

Hamar-Kapp-ferjen

30.05.23 15:47 av Trond Tendø Jacobsen

26.mai, i 1951, for 72 år siden, var en stor dag for Hamar og Hedemarken – da ble Hamar-Kapp-fergen sjøsatt fra Sterudodden, med innpå 10 000 feststemte og spente tilskuere. Det var en særdeles etterlengtet ferge, både på Hamar, på Nes, Helgøya og på vestsiden av Mjøsa. Men det ble ingen varig suksess, det ble mange uhell, havarier og konkurser. Fergen overtok for D/S Skreia, som var den forrige båten som ble sjøsatt på Sterudodden, det var i 1902. Fergen var en dårlig isbryter, så Skreia overtok i perioder, men den mistet i 1956 godkjenning av skipskontrollen, og ble hugget opp.

Les mer
Ny hjemmeside

Ny hjemmeside

08.05.23 17:09 av Trond Tendø Jacobsen

Hamar Historielag har det siste året brukt litt tid på å finne ut hvordan vi kan bedre informasjonen til våre medlemmer. Her har arbeidet med nye nettsider vært en oppgave en prosjektgruppe bestående av Inger Kristin Sletten, Monica Stolt-Pedersen, Trond Tendø Jacobsen og Jan Otto Langmoen har jobber med. På medlemsmøtet 3. mai ble gruppen takket for godt arbeid med disse blomstene.

Les mer
Sjøormen sett flere ganger!

Sjøormen sett flere ganger!

10.04.23 12:18 av Trond Tendø Jacobsen

Sjøormen i Mjøsa var ikke en engangsforetelse, slik Hamar-krønikens fagrerike beretning kan få oss til å tro. Mikael Andersson Aalborg, som var sogneprest i Vang fra 1610 til 1626 hevdet at sjøormen var sett tre ganger i perioden 1610-1623. Så sent som i 1821 skrev professor Cr. F. Sundt at det fra «umindelige tider tilbake beretter sagnet at man i Mjøsen har sett en stor sjøslange, og sannheten herav er i de seneste år fullkommen bekreftet»! På bildet ser vi Sjøormskjæret. Bispens dreng kan ha stått omtrent der fotografen har stått.

Les mer
250 år gammelt  Hamar-kart

250 år gammelt Hamar-kart

24.03.23 13:05 av Trond Tendø Jacobsen

Et av de eldste Hamarkartene som eksisterer er tegnet av infanteriløytnant Joachim Wessel i 1772. Her vises et utsnitt av det, med Hammer gaard i sentrum gir det oss en tyvtitt på det området som 75 år senere skulle avgi grunnen til nye Hamar. Men kartet er laget for å gi oss et innblikk mot gamle Hamar, Hammer.

Les mer
Kalkverket

Kalkverket

19.03.23 12:23 av Trond Tendø Jacobsen

Da virksomheten i kalkbruddet i Furuberget ble avsluttet høsten 2022, betød det slutten for en mer enn 130-årig industrihistorie. Det som står igjen er et enormt steinkrater. Mange hundre tusen tonn, kanskje mer enn en million tonn kalkstein er sprengt ut. Først kjørt til bort med tog og båter, vel også med hest. Men det er lenge siden vegtransporten overtok det hele. Vegen opp til kalkverket ble en av de på Hedmarken som tillot størst akselvekt. Fullastede kalk-trailere var tunge.

Les mer
Melkefabrikken

Melkefabrikken

19.03.23 11:26 av Trond Tendø Jacobsen

Det er snart 150 år siden Nestlés melkefabrikk i Storhamargata ble etablert, det skjedde i 1874/75. Da etablerte de danske brødrene Thomsen en melkekonserveringsfabrikk: Norwegian Condensed Milk. Nestle kom inn på eiersiden i 1898. Det skjedde mye, både omstruktureringer og produkturvikling fram til 2008, da den siste produksjonen ble lagt ned. Bygningene har fått nye funksjoner og benyttes nå til ulike næringsformål. I 2015 fikk anlegget Hamars byggeskikkpris.

Les mer
KFUK-KFUM Hamar - Ynglingen

KFUK-KFUM Hamar - Ynglingen

03.03.23 15:40 av Inger Kristin Sletten

Etter å ha benyttet Misjonshuset i Torggaten i mer enn 30 år, kunne KFUK-KFUM Hamar ta i bruk den nybyggede Ynglingen i 1910. Det skjedde etter et aktivt innsamlingsarbeid. Bygget kostet hele 20.000 kroner, foruten innredning til 2.000 kroner. Indremisjonen ga et bidrag på 3.000 kroner, mot å få full disposisjonsrett for Misjonshuset.

Les mer
KDØ

KDØ

28.02.23 12:21 av Trond Tendø Jacobsen

Det å lage en kort framstilling av en rivende og etter hvert ganske komplisert industrihistorie er ikke enkelt. Men her våger vi oss på en konsentrert framstilling av det som lenge så ut som et indusrieventyr, og vel også var det, opprettelsen av Hedmark og Oppland Hullkortsentral A/L og den brede virksomheten det ble starten til. Her et bilde fra dataalderens spede begynnelse på Hamar, fra hullkortsentralen i Triangelgården.

Les mer
Erling Volds konfeksjonsfabrikk

Erling Volds konfeksjonsfabrikk

28.02.23 11:49 av Trond Tendø Jacobsen

Det er rart hva vi husker og hva vi glemmer! Bygget ved åttemeters-planet som blant andre treningssentret Actic holder til i i dag ble bygget av kjøpmann Erling Vold, som konfeksjonsfabrikk, åpnet i 1962. Siden holdt politiet til her i flere år. Før det var dette jernbanebrygga, eller kølbrygga. Med heisekran og stor båttrafikk.

Les mer
Byoriginaler

Byoriginaler

28.02.23 10:10 av Trond Tendø Jacobsen

Det er mye som er forandret i Hamar de siste tiårene, noe savnes, noe har gått i glemmeboken, noe er de fleste glade for har endret seg. Manglen på, eller savnet av, byoriginaler havner vel i alle disse tre gruppene. Litt avhengig av hvem du spør. I en omfattende artikkel som sto på trykk i Hamar Stiftstidende for snart 75 år siden tok den ivrige lokalhistorikeren Marie Sannerud for seg den rike floraen med byoriginaler fra byes først år, her med bilde av Martin Hoppopp. En av de siste, Lange London, er også omtalt

Les mer
Fredrik Monsen

Fredrik Monsen

27.02.23 15:29 av Trond Tendø Jacobsen

Fredrik Monsen gikk på Hamar Lærerskole, og tok eksamen i 1898. Han fikk jobb på Hamar folkeskole i 1903, og i 1934 ble han skoleinspektør i Hamar. Fra 1913 til 1916 var han redaktør for den Hamar-baserte Arbeiderparti-avisen Demokraten og mellom 1917 og 1919 var han ordfører i byen. I 1922 ble Monsen valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Les mer
Sigurd Pedersen

Sigurd Pedersen

27.02.23 12:48 av Trond Tendø Jacobsen

Sigurd Pedersen, gjerne kjent som Sig. P. hadde en utrolig merittliste: Medlem av kommunestyret i Vang og i Hamar, formannskapsmedlem i Hamar, ordfører i Hamar, borgermester og senere rådmann, stortingsrepresentant og med i mer enn hundre komiteer, kommisjoner, utvalg og styrer!

Les mer
Hamar domkirke

Hamar domkirke

27.02.23 12:34 av Trond Tendø Jacobsen

Hamar domkirke skal være den minste, ikke bare i Norge, men i Norden. Den ble inviet i 1866. De første årene etter byetableringen i 1849 sognet den nye byen til Vang kirke. Avstanden dit gjorde at det en periode ble holdt "gudelige foredrag" i leide lokaler i Hamar, og etter at Hamar fengsel sto ferdig i 1864 benyttet man lokaler her. Det falt ikke i god jord hos alle. Hamar bispedømme ble opprettet i 1863, tre år før den nye kirken sto ferdig.

Les mer
Hamar jernbanestasjon

Hamar jernbanestasjon

27.02.23 12:09 av Trond Tendø Jacobsen

Hamars praktfulle jernbanestasjon, en av landers aller flotteste, ble ferdig i 1896, og er den tredje i rekken. Den første, en trebygning, sto ferdig til åpningen av banen Hamar-Grundset i 1862. Den neste, også en trebygning, sto ferdig til åpningen av banen Eidsvoll-Hamar i 1880.

Les mer
Avishistorie er byhistorie

Avishistorie er byhistorie

03.02.23 16:06 av Trond Tendø Jacobsen

Sist sommer var det 175 år siden Hamar Budstikke, forgjengeren til Hamar Stiftstidende, utga sitt første nummer, og det er over 50 år siden "Stikka"utga sitt siste. Det skjedde 10. desember 1971. Dette skal handle om det aller første nummeret, utgitt 29. juli 1947 - nesten to år før Hamar ble by.

Les mer