I saga og samtid

I saga og samtid

21.03.24 15:01 av Trond Tendø Jacobsen

Da Hamar ferret sitt 100-års jubileum hadde utgravningen av bispegården på Domkirkeodden nettopp kommet igang, og som denne artikkelen viser spilte den en betydelig rolle i jubiuleumsåret. Illustrasjonen, (lånt fra digitalmuseum) viser hvordan borgen kan ha tatt seg ut i sine velmaktsdager.

Les mer
Kongevalget i kaupangen

Kongevalget i kaupangen

16.10.23 17:55 av Trond Tendø Jacobsen

Hamarkaupangen sto sentralt da svenskekongen Karl Knutsson Bonde ble kåret til norsk kongen i 1449. Etter kongekårigen i bispeborgen gikk turen rett til Trondheim, der han ble kroner i Nidarosdomen. Men etter kort tid ble han utmanøvrert av den daske kongen Christian. Norgeshistorien hadde tatt en annen retning om dette ikke hadde skjedd. Under byjubileet neste år kan en også markere at det er 575 års siden kongevalget i Hamar!

Les mer
Bybrann og andre branner

Bybrann og andre branner

03.07.23 15:27 av Trond Tendø Jacobsen

10. juli 1935, for 88 år siden, skjedde den mest dramatiske brannen i Hamars historie - et helt kvartal, og vel så det, gikk opp i røyk. Men dette skal også handle om en alvorlig brann så tidlig som i 1865. Det har skjedd mye med brannberedskap, utstyr og forebygging i de 88 årene som har gått. I byens første år var mulighetene for brannvarsling og brannslukking enda mye dårligere. I Chr. Ramsets 50-års jubileumsberetning til Hamars 50-års jubileum i 1899 er dette fargerikt skildret. Her får vi et visst inntrykk av de utfordringer man hadde med brannberedskapen i den unge byen. "Trommeslageren gik gjennom gaderne, trommede og raabde «brand», og da ilden havde faaet riktig godt tag, kom sprøiterne, den ene efter den anden med sit bestemte mandskab eller med tilfeldig tilstedeværende folk, som var villige til at tage i". I tillegg til den dramatiske brannen i 1935 skal vi her også innom et par andre store branner, i Strandgata i 1964 og Grand-brannen 1. mai 1969,

Les mer
Da Hamar feiret 50 år

Da Hamar feiret 50 år

21.03.24 15:58 av Trond Tendø Jacobsen

Når Hamar feirer sitt 175-års jubileum kan det også være interessant å se bakoer, til 1949, der illustrasjonen er fra, eller kanskje liker gjerne til 1899 da det var storstilt 50-års feiring. Av programmes som var annonsert i Hamar Stiftstidende ser vi at die var festmiddag klokken 17 - men klokken 14 var det fattigbespisning i Misjonshuset. Dagen ble også preget at at det ble framført en egen jubileumssang, som vi har drar fram fra glemmselen

Les mer
Flere hus kunne vært "blåskiltet"

Flere hus kunne vært "blåskiltet"

05.02.24 14:49 av Trond Tendø Jacobsen

Hamars eldste hus, Strandstuen, der Kirsten Flagstad ble født, er ikke "blåskiltet", slik 25 andre hus i Hamar er. Heller ikke Festiviteten-bygget, som har en rik historie, er det. Det var her Stortinget hadde sitt viktige møte 9. april 1940. Begge er gårder som åpenbary kunne vært "blåskiltet". Det kunne vel også Lindmarkgården i Strandgata 35. Det var utenfor her distriktssjefen i Milorg, Christian Juul Sandbeg ble skutt

Les mer
Månedens bilde januar

Månedens bilde januar

01.02.24 22:42 av Trond Tendø Jacobsen

Månedens bilde for januar er tatt tidlig på 1960-tallet, nær parkeringsplassen ved bryggekiosken. NSB hadde en årelang kampanje som het "vekk med dampen", akkurat det illustrerer dette bildet. Vi ser et damplokomotiv på vei mot Hamar stasjon, mens en mann jobber i en mast for legge jernbanestrøm nordover fra Hamar.

Les mer
Blått skilt Abelsethgården

Blått skilt Abelsethgården

28.01.24 18:52 av Trond Tendø Jacobsen

Skappelsgate 2 er også kjent som Abelsethgården, og skal være Hamars nest eldste bevarte hus, og det var her byens første konsert ble holdt. Abelsethgårent er et navn den har etter gårdens første eier, lensmann Johan Ulrik Abelseth på Nes. Den aktive og avholdte lensmannen - som i 1857 sto i sentrum for en gedigen skandale, og som til slutt ble dømt til ni års fengsel for forfalskinger.

Les mer
Blått skilt Hamar Almueskole

Blått skilt Hamar Almueskole

26.01.24 17:05 av Trond Tendø Jacobsen

Hamar Almueskole, nå bedre kjent som Midtbyen skole, sto ferdig i 1881, og ble innviet av biskop Halvor Folkestad 12. oktober det året. Almueskolen skiftet navn til Midtbyen skole i 1953, og har beholdt navnet selv om den nå er en del av Høgskolen i Innlandet. Barneskolen ble avviklet i 2002. Skolen ble opprinnelig bygget i to etasjer, men gikk gjennom en stor utvidelse i 1889, da ble den påbygget en etasje, og grunnflaten ble fordoblet.

Les mer
Vinterstemning  i ruiner

Vinterstemning i ruiner

21.01.24 18:00 av Trond Tendø Jacobsen

Domkirkeruinene, slik de sto i århundrer var et flott syn, men kulde, regn, is og snø, var skadelig for de. Fagfolk var dypt bekymret for den tiltagende forvitringen, det ble hevdet at ruinene kunne rase. Derfor var det på høy tid at vernebygget ble satt opp, og ruinene flytte innendørs. Bildene du nå skal få se ble tatt en sen vinter en gang på 1970-tallet.

Les mer
Månedens bilde januar 2024

Månedens bilde januar 2024

09.01.24 17:34 av Trond Tendø Jacobsen

Dette bildet fra Koigen-området er tatt en gang i overgangen mellom 1960 og -70-årene, før området ble oppfylt, før Utvandrermuseet etablerte seg her, før Kong Olav markerte åpningen ved å plante et tre, før en sirkuselefant et par år senere spite istykker treet, før området endret karakter og ble ett attraktivt friluftsområde, med en rekke aktivitetsmuligheter om sommeren, og før Stupetårnet kom som er krone på verket.

Les mer
Blått skilt Ankervillaen

Blått skilt Ankervillaen

09.01.24 16:58 av Trond Tendø Jacobsen

Ankervillaen, Sagatunveien 48, er ett av Hamars mest særegne bygg. Det ble oppført i 1865-66 for Mix og Herman Anker, umiddelbart etter at Norges første folkehøgskole ble etablert. Bygget ble fredet i 1984, og har de seneste årene gjennomgått en omfattende restaurering. Det eies i dag av Erik Jacobsen.

Les mer
Blått skilt Hamar Bryggeri

Blått skilt Hamar Bryggeri

06.01.24 14:07 av Trond Tendø Jacobsen

Den nye byen Hamar var bare åtte år gammel da Hamar Bryggeri startet sin virksomhet, og var da byens første industri. Bedriften ble bygget gradvis ut, det ene byggetrinnet fulgte det andre. Den 22. juni 1857 annonserte bryggeriet sitt første øl, der det blant annet sto følgende: «Fra Bryggeriet sælges ikke mindre end 6 Flasker på een Gang». Det ble allikevel en tung start, og bryggeriet gikk konkurs i 1867, nye eiere og ny utvikling skapte gradvis en attraktiv virksomhet og arbeidsplass, og var tidlig på 1900-tallet landets største øleksportør. Men selv eventyr har en slutt, i 1991 ble ølproduklsjonen avviklet og to år senere også mineralvannproduksjonen. Bygningsmassen eies i dag av Utstillingsplassen Eiendom, som har utviklet et større boligprosjekt på eiendommen.

Les mer
Blått skilt Melkefabrikken

Blått skilt Melkefabrikken

05.01.24 17:59 av Trond Tendø Jacobsen

Det er i år (2024) 150 år siden Hamar Melkefabrikks første bygning ble oppført, drifter startet året etter, i 1875. Dette var en av byens viktigste arbeidsplasser i en årrekke. Det har vært en rekke eierkonstellasjoner, spesielt i de første årene, men allerede i 1905 kom fabrikken inn under Nestles "paraply". Men i 2008 var det slutt, all produksjomn ble stoppet, produksjonen av det populære Hamar-pålegget (HA PÅ) ble flyttet til Bergen. Eiendommen ble kjøpt av Utstillingsplassen Eiendom AS. Mursteinsbygningen er bevart etter en omfattende ombygning. Melkefabrikken mottok Hamar kommunes byggeskikkpris i 2015.

Les mer
Blått skilt Fengslet

Blått skilt Fengslet

18.12.23 18:11 av Trond Tendø Jacobsen

Hamar fengsel, i dagligtale også kjent som "Kavringbakken", ble oppført i 1864, og kan således i 2024 markere sine første 160 år. Det kunne vært interessant å fått vite hvor mange som har sonet sin brøde innenfor disse murene i løpet av disse årene, men den oversikten finnes knapt. Forbygningen og mellombygningen ble eksteriørmessig vernet av Riksantikvaren i 2014.

Les mer
Blått skilt Domkirken

Blått skilt Domkirken

10.12.23 12:37 av Trond Tendø Jacobsen

Med sine 380 sitteplasser skal Hamar domkirke være Nordens minste domkirke. De første årene etter byetableringen i 1849 sognet Hamar under Vang kirke. Avstanden dit var så lang at man søkte etter andre kirkelokaler. Da kretsfengselet sto ferdig i 1864 ble det leid lokaler der! Ønsket om å bygge kirke tok fart i 1863, da Hamar bispedønme ble vedtatt opprettet, byggingen startet i 1864.

Les mer
Eva Kløvstad

Eva Kløvstad

07.12.23 00:00 av Sven Arne Nielsen

Eva Kløvstad, født Jørgensen, (1921 – 2014). Eva Jørgensen vokste opp på Hjellum i Vang. 9. april 1940 var hun 19 år og gikk på gymnaset på Hamar. I likhet med mange av sine jevnaldrende følte hun okkupasjonen 9. april 1940 som en voldsom krenkelse av landet vårt. Hun var med i Røde Kors og hjalp til med å sy uniformer. Etter hvert skjønte hun at hennes forlovede, Tor Kløvstad, drev med illegal virksomhet.

Les mer
St. Torfinn Hamar

St. Torfinn Hamar

30.11.23 08:34 av Monica Stolt Pedersen

Hamar har en lang og viktig tradisjon som sete for den katolske kirken. Kirkeruinene på Domkirken var engang en stor og staselig katolsk kirke. En gang på 1200-tallet var det en biskop i Hamar som het Biskop Torfinn. Han døde i Belgia, og da hans grav langt senere skulle fjernes, steg det etter sigende en velluft ut av graven. På grunn av dette og sin godhet og raushet, ble han erklært som helgen, og fikk dermed tittelen Sankt Torfinn.

Les mer
Blått skilt brannstasjonen

Blått skilt brannstasjonen

26.11.23 17:10 av Trond Tendø Jacobsen

Den forrige brannstasjonen i Hamar, i Grønnegata, sto ferdig i 1897. Arkitækt var stadsingeniør Engebret Soot, som også har æren for en rekke andre sentrale bygg i Hamar; Frikirken i 1884, Basarene i 1896, Grand hotell, en utvidelse av Midtbyen skole, og hans egen villa i Stangeveien 14. Hamars nåværende brannstasjon ble flyttet til Åkersvikavegen ved Vikingskipet i 1993.

Les mer
Blått skilt håndverkeren

Blått skilt håndverkeren

26.11.23 16:59 av Trond Tendø Jacobsen

Håndverkeren i Østregate 61 er den siste bygningen i Hamar som er market med Blått skilt. Den ble innviet for nøyaktig 100 år siden, 24. november 1923, for å være nøyaktig. Den ble tegnet av arkitekt Ulf Berbom. som også har tegnet en rekke andre bygg i Hamar. I 1921 tegnet han det staslige nabobygget til Frimurerlosjen, og kunne slik sørge for å plassere håndverkerbygget slik at begge kom best mulig til sin rett.

Les mer
Blått skilt jernbanerestauranten

Blått skilt jernbanerestauranten

19.11.23 14:28 av Trond Tendø Jacobsen

Hamar er jo av mange benevnt som jernbanebyen, da er det kanskje ikke så rart at både selve stasjonsbygningen og jernbanerestauranten vegg i vegg er beæret med blåskilt. Begge er oppført omtrent samtidig - 1885-97, og begge er tegnet av Paul Due. Det som mest av alt særpreger jernbanerestauranten er de flotte og kjente motivene fra Hamar og omega som preger veggene, og som førte til at bygget ble fredeti 2007.

Les mer
Blått skilt Vangs Sparebank

Blått skilt Vangs Sparebank

16.11.23 16:05 av Trond Tendø Jacobsen

I 2023 er det 170 år siden Vangs Sparebank ble opprettet, den holdt da første årene til på Sælid gard i Vang, men etter en omflakkende tilværelse utover på 1800-tallet havnet den i Parkgata 12 i 1897. Det staselige bygget på hjørnetomta mellom Torggata og Parkgata, hvor Vangs Sparebank fortsatt er hugget i stein, ble tatt i bruk i 1917. I dag er bankkvartalet Parkgata, Strandgata, Enggata, Torggata hovedkontor for Sparebank 1 Østlandet, som igjen er en del av Sparebank 1 alliansen.

Les mer
Blått skilt Godagergården

Blått skilt Godagergården

12.11.23 17:08 av Trond Tendø Jacobsen

Godagergården, vegg i vegg med Festivitetenbygget, ligger på en av byens mest sentrale tomter. Derfor har beliggenheten også vært ettertraktet. Rett før forrige århundreskifte, i 1895, ble det etablert jernstøperi her. Dette skulle bli starten på Hamar jernstøperi & mek. verksted, som allerede i 1900 flyttet ut til Espern. Der det etter hvert ble en av byens største og viktigste arbeidsplasser. Eiendommen ble overtatt av Hamar Stiftstidende, før Brødrene Godager flyttet hit i 1913 - for 110 år siden.

Les mer
Blått skilt lærerskolen

Blått skilt lærerskolen

30.10.23 13:37 av Trond Tendø Jacobsen

Men unntak av årene 1937-1945 har det vært sammenhengende lærerutdanning på Hamar fra 1867. Hamar seminar ble opprettet rett etter at Stortinget i 1864 hadde bestemt at bispesetet i Hedmark og Oppland skulle legges til Hamar. Som en følge av dette ble det så vedtatt at det også skulle etableres en lærerutdanningern i den nyopprettede byen. Den skulle få ansvar for å utdanne de lærere det var behov for i bispedømmet.

Les mer
Blått skilt Frikirken

Blått skilt Frikirken

24.10.23 17:30 av Trond Tendø Jacobsen

Neste år er det 130 år siden Frikirken ble bygget. Grunnstenen ble lagt ned i mai 1894, og allerede i november samme år ble det karakteristiske kirkebygget innviet. Kirken ble tegenet av stadsingeniør Engebret Soot, som også har tegnet en rekke andre bygninger i Hamar, blant annet Sootvillaen i Stangeveien 14.

Les mer
Blå skilt Holset

Blå skilt Holset

24.10.23 17:22 av Trond Tendø Jacobsen

Holset gård er den siste av Hamars bygninger som har blitt beæret med blått skilt. Det antas at Holset ble ryddet frr mer enn 700 år siden, men at den ble liggende brakk etter svartedauen. Da Hamar igjen ble by, i 1849, ble en del av bygrunnen skilt ut fra Holset,

Les mer
Ny Sagatun er blåmerket

Ny Sagatun er blåmerket

15.10.23 16:06 av Trond Tendø Jacobsen

Ny-Sagatun i Høyensalgate 72 er også fortjent til ett av byens blå skil, som settes opp ved spesielle kulturhistoriske bygninger. Ny-Sagatun, som nå er et boligsameie, ble oppført av folkehøyskolebestyrer Olaus Arvesen, som bodde der helt til sin død i 1917. Her ble det revet folkehøyskole fra 1880 til 1892, og langt senere derv Hamar husmorskole på denne eiendommen.

Les mer
Frimurerlogen

Frimurerlogen

11.10.23 13:24 av Trond Tendø Jacobsen

I vår presentasjon av Hamars bygninger med kulturhistoriske blå skilt har turen i dag kommet til Frimurerlogen, som i 2020 kunne markere sitt 100 års jubileum. Bygningen som kneiser stolt i Østre gate, er barokkpreget og monumental. Den er tegnet av arkitekt Ulf Berbom, som også tegnet bygningen på den andre siden av gaten, Hamar håndtverkerforenings gård i Østregate 61.

Les mer
Hamarhallen

Hamarhallen

03.10.23 14:24 av Sven Arne Nielsen

Denne «storhallen» som ble vedtatt bygget i 1958, skulle stå ferdig i 1960 og den skulle hete Hamarhallen. Per Bakke fortalte 1. november 1958 at «Storhallen får en morsom buet takkonstruksjon og en imponerende glassfasade som sitt ansikt ut mot Vangsvegen og trafikken. For å hindre trafikkkaos i riksvegen på de riktig store dagene, er inngang og utgang til hallen fra Utstillingsplassen.

Les mer
Blått skilt - Norrøna

Blått skilt - Norrøna

23.09.23 16:38 av Trond Tendø Jacobsen

Manga av oss har gått med Norrøna sko. Fabrikken, som hadde som formål å drive "Læderfabrik og Vedhuggeri", ble opprettet i november i 1900. Allerede i 1903 ble vedhuggeriet avviiklet, og etter hvert gikk det samme veg med garveriet. Skoproduksjonen utviklet seg til å vli en av byens hjørnestensbedrifter. Ved 50-åts jubileet i 1950 hadde bedriften 220 ansatte, og er fabrikkareal på 4500 kvadratmeter. Konkurransen fra utlandet ble etter hvert for sterk. De siste skoene ble produsert i 1996.

Les mer
Blått skilt: Stallgården

Blått skilt: Stallgården

18.09.23 01:00 av Trond Tendø Jacobsen

Ikoniske Stallgården, øverts på Stortorget, sto ferdig i 1856, og er derfor ett av byes eldste hus. Det ble reist av bakermester Carl Stuve. Bygningen, som opprinnelig het Oplandske hotel ble i 1866 til Oplandske Gjæstgiveri, er ett av Hamars første spise- og overnattingsteder. Gjestgiveriet ble avviklet i 1952, og stallene, som lenge var et viktig tilbud, ble revet i 1958, for å gi plass til en skikkelig uteservering. I 1977 ble det gravd ut masse i kjelleren for å få full høyde, slik at den kunne brukes som restaurant, slik oppsto Bykjelleren.

Les mer
Hamar-Kapp-ferjen

Hamar-Kapp-ferjen

30.05.23 15:47 av Trond Tendø Jacobsen

26.mai, i 1951, for 72 år siden, var en stor dag for Hamar og Hedemarken – da ble Hamar-Kapp-fergen sjøsatt fra Sterudodden, med innpå 10 000 feststemte og spente tilskuere. Det var en særdeles etterlengtet ferge, både på Hamar, på Nes, Helgøya og på vestsiden av Mjøsa. Men det ble ingen varig suksess, det ble mange uhell, havarier og konkurser. Fergen overtok for D/S Skreia, som var den forrige båten som ble sjøsatt på Sterudodden, det var i 1902. Fergen var en dårlig isbryter, så Skreia overtok i perioder, men den mistet i 1956 godkjenning av skipskontrollen, og ble hugget opp.

Les mer
Ny hjemmeside

Ny hjemmeside

08.05.23 17:09 av Trond Tendø Jacobsen

Hamar Historielag har det siste året brukt litt tid på å finne ut hvordan vi kan bedre informasjonen til våre medlemmer. Her har arbeidet med nye nettsider vært en oppgave en prosjektgruppe bestående av Inger Kristin Sletten, Monica Stolt-Pedersen, Trond Tendø Jacobsen og Jan Otto Langmoen har jobber med. På medlemsmøtet 3. mai ble gruppen takket for godt arbeid med disse blomstene.

Les mer
Sjøormen sett flere ganger!

Sjøormen sett flere ganger!

10.04.23 12:18 av Trond Tendø Jacobsen

Sjøormen i Mjøsa var ikke en engangsforetelse, slik Hamar-krønikens fagrerike beretning kan få oss til å tro. Mikael Andersson Aalborg, som var sogneprest i Vang fra 1610 til 1626 hevdet at sjøormen var sett tre ganger i perioden 1610-1623. Så sent som i 1821 skrev professor Cr. F. Sundt at det fra «umindelige tider tilbake beretter sagnet at man i Mjøsen har sett en stor sjøslange, og sannheten herav er i de seneste år fullkommen bekreftet»! På bildet ser vi Sjøormskjæret. Bispens dreng kan ha stått omtrent der fotografen har stått.

Les mer
250 år gammelt  Hamar-kart

250 år gammelt Hamar-kart

24.03.23 13:05 av Trond Tendø Jacobsen

Et av de eldste Hamarkartene som eksisterer er tegnet av infanteriløytnant Joachim Wessel i 1772. Her vises et utsnitt av det, med Hammer gaard i sentrum gir det oss en tyvtitt på det området som 75 år senere skulle avgi grunnen til nye Hamar. Men kartet er laget for å gi oss et innblikk mot gamle Hamar, Hammer.

Les mer
Kalkverket

Kalkverket

19.03.23 12:23 av Trond Tendø Jacobsen

Da virksomheten i kalkbruddet i Furuberget ble avsluttet høsten 2022, betød det slutten for en mer enn 130-årig industrihistorie. Det som står igjen er et enormt steinkrater. Mange hundre tusen tonn, kanskje mer enn en million tonn kalkstein er sprengt ut. Først kjørt til bort med tog og båter, vel også med hest. Men det er lenge siden vegtransporten overtok det hele. Vegen opp til kalkverket ble en av de på Hedmarken som tillot størst akselvekt. Fullastede kalk-trailere var tunge.

Les mer
Melkefabrikken

Melkefabrikken

19.03.23 11:26 av Trond Tendø Jacobsen

Det er snart 150 år siden Nestlés melkefabrikk i Storhamargata ble etablert, det skjedde i 1874/75. Da etablerte de danske brødrene Thomsen en melkekonserveringsfabrikk: Norwegian Condensed Milk. Nestle kom inn på eiersiden i 1898. Det skjedde mye, både omstruktureringer og produkturvikling fram til 2008, da den siste produksjonen ble lagt ned. Bygningene har fått nye funksjoner og benyttes nå til ulike næringsformål. I 2015 fikk anlegget Hamars byggeskikkpris.

Les mer
KFUK-KFUM Hamar - Ynglingen

KFUK-KFUM Hamar - Ynglingen

03.03.23 15:40 av Inger Kristin Sletten

Etter å ha benyttet Misjonshuset i Torggaten i mer enn 30 år, kunne KFUK-KFUM Hamar ta i bruk den nybyggede Ynglingen i 1910. Det skjedde etter et aktivt innsamlingsarbeid. Bygget kostet hele 20.000 kroner, foruten innredning til 2.000 kroner. Indremisjonen ga et bidrag på 3.000 kroner, mot å få full disposisjonsrett for Misjonshuset.

Les mer
KDØ

KDØ

28.02.23 12:21 av Trond Tendø Jacobsen

Det å lage en kort framstilling av en rivende og etter hvert ganske komplisert industrihistorie er ikke enkelt. Men her våger vi oss på en konsentrert framstilling av det som lenge så ut som et indusrieventyr, og vel også var det, opprettelsen av Hedmark og Oppland Hullkortsentral A/L og den brede virksomheten det ble starten til. Her et bilde fra dataalderens spede begynnelse på Hamar, fra hullkortsentralen i Triangelgården.

Les mer
Erling Volds konfeksjonsfabrikk

Erling Volds konfeksjonsfabrikk

28.02.23 11:49 av Trond Tendø Jacobsen

Det er rart hva vi husker og hva vi glemmer! Bygget ved åttemeters-planet som blant andre treningssentret Actic holder til i i dag ble bygget av kjøpmann Erling Vold, som konfeksjonsfabrikk, åpnet i 1962. Siden holdt politiet til her i flere år. Før det var dette jernbanebrygga, eller kølbrygga. Med heisekran og stor båttrafikk.

Les mer
Byoriginaler

Byoriginaler

28.02.23 10:10 av Trond Tendø Jacobsen

Det er mye som er forandret i Hamar de siste tiårene, noe savnes, noe har gått i glemmeboken, noe er de fleste glade for har endret seg. Manglen på, eller savnet av, byoriginaler havner vel i alle disse tre gruppene. Litt avhengig av hvem du spør. I en omfattende artikkel som sto på trykk i Hamar Stiftstidende for snart 75 år siden tok den ivrige lokalhistorikeren Marie Sannerud for seg den rike floraen med byoriginaler fra byes først år, her med bilde av Martin Hoppopp. En av de siste, Lange London, er også omtalt

Les mer
Fredrik Monsen

Fredrik Monsen

27.02.23 15:29 av Trond Tendø Jacobsen

Fredrik Monsen gikk på Hamar Lærerskole, og tok eksamen i 1898. Han fikk jobb på Hamar folkeskole i 1903, og i 1934 ble han skoleinspektør i Hamar. Fra 1913 til 1916 var han redaktør for den Hamar-baserte Arbeiderparti-avisen Demokraten og mellom 1917 og 1919 var han ordfører i byen. I 1922 ble Monsen valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Les mer
Sigurd Pedersen

Sigurd Pedersen

27.02.23 12:48 av Trond Tendø Jacobsen

Sigurd Pedersen, gjerne kjent som Sig. P. hadde en utrolig merittliste: Medlem av kommunestyret i Vang og i Hamar, formannskapsmedlem i Hamar, ordfører i Hamar, borgermester og senere rådmann, stortingsrepresentant og med i mer enn hundre komiteer, kommisjoner, utvalg og styrer!

Les mer
Hamar domkirke

Hamar domkirke

27.02.23 12:34 av Trond Tendø Jacobsen

Hamar domkirke skal være den minste, ikke bare i Norge, men i Norden. Den ble inviet i 1866. De første årene etter byetableringen i 1849 sognet den nye byen til Vang kirke. Avstanden dit gjorde at det en periode ble holdt "gudelige foredrag" i leide lokaler i Hamar, og etter at Hamar fengsel sto ferdig i 1864 benyttet man lokaler her. Det falt ikke i god jord hos alle. Hamar bispedømme ble opprettet i 1863, tre år før den nye kirken sto ferdig.

Les mer
Hamar jernbanestasjon

Hamar jernbanestasjon

27.02.23 12:09 av Trond Tendø Jacobsen

Hamars praktfulle jernbanestasjon, en av landers aller flotteste, ble ferdig i 1896, og er den tredje i rekken. Den første, en trebygning, sto ferdig til åpningen av banen Hamar-Grundset i 1862. Den neste, også en trebygning, sto ferdig til åpningen av banen Eidsvoll-Hamar i 1880.

Les mer
Avishistorie er byhistorie

Avishistorie er byhistorie

03.02.23 16:06 av Trond Tendø Jacobsen

Sist sommer var det 175 år siden Hamar Budstikke, forgjengeren til Hamar Stiftstidende, utga sitt første nummer, og det er over 50 år siden "Stikka"utga sitt siste. Det skjedde 10. desember 1971. Dette skal handle om det aller første nummeret, utgitt 29. juli 1947 - nesten to år før Hamar ble by.

Les mer
Fra historieboka: Tømmerfløtning i Åkersvika

Fra historieboka: Tømmerfløtning i Åkersvika

28.10.22 01:00 av Trond Tendø Jacobsen

Det er over 40 år siden de siste tømmerslepene i Mjøsa ble dratt sørover til Eidsvoll, slik at det kunne fløtes videre ned Vorma og Glomma. Det siste utislaget var ved Åker sag, nøyaktig der E6 går i dag. Når du kjører fra Hamar passerer du rett over stedet like etter at du har passert de flotte stabburene på Åker gård. Lastebilen som velter av tømmerlasset, som vi ser på bildet, står omtrent midt på dagens E6-trase. Sammen med Vikselva ved Tangen var Åkersvika det siste stedet i Mjøsa hvor det ble fløtt cellulosetømmer til Borregaard ved Sarpsborg. Slepene fra Åkersvika tok 30 timer til Eidsvoll. Det var i sin tid fløtningslag en rekke steder rundt Mjøsa, blant annet i Vikselva, i Refsalvika, Kvarbergvika og Åkersvika. Til slutt var det bare Vikselva og Åkersvika igjen.

Les mer