Flere hus kunne vært "blåskiltet"

Flere hus kunne vært "blåskiltet"

05.02.24 14:49 av Trond Tendø Jacobsen

Hamars eldste hus, Strandstuen, der Kirsten Flagstad ble født, er ikke "blåskiltet", slik 25 andre hus i Hamar er. Heller ikke Festiviteten-bygget, som har en rik historie, er det. Det var her Stortinget hadde sitt viktige møte 9. april 1940. Begge er gårder som åpenbary kunne vært "blåskiltet". Det kunne vel også Lindmarkgården i Strandgata 35. Det var utenfor her distriktssjefen i Milorg, Christian Juul Sandbeg ble skutt

Les mer
Blått skilt Abelsethgården

Blått skilt Abelsethgården

28.01.24 18:52 av Trond Tendø Jacobsen

Skappelsgate 2 er også kjent som Abelsethgården, og skal være Hamars nest eldste bevarte hus, og det var her byens første konsert ble holdt. Abelsethgårent er et navn den har etter gårdens første eier, lensmann Johan Ulrik Abelseth på Nes. Den aktive og avholdte lensmannen - som i 1857 sto i sentrum for en gedigen skandale, og som til slutt ble dømt til ni års fengsel for forfalskinger.

Les mer
Blått skilt Hamar Almueskole

Blått skilt Hamar Almueskole

26.01.24 17:05 av Trond Tendø Jacobsen

Hamar Almueskole, nå bedre kjent som Midtbyen skole, sto ferdig i 1881, og ble innviet av biskop Halvor Folkestad 12. oktober det året. Almueskolen skiftet navn til Midtbyen skole i 1953, og har beholdt navnet selv om den nå er en del av Høgskolen i Innlandet. Barneskolen ble avviklet i 2002. Skolen ble opprinnelig bygget i to etasjer, men gikk gjennom en stor utvidelse i 1889, da ble den påbygget en etasje, og grunnflaten ble fordoblet.

Les mer
Blått skilt Ankervillaen

Blått skilt Ankervillaen

09.01.24 16:58 av Trond Tendø Jacobsen

Ankervillaen, Sagatunveien 48, er ett av Hamars mest særegne bygg. Det ble oppført i 1865-66 for Mix og Herman Anker, umiddelbart etter at Norges første folkehøgskole ble etablert. Bygget ble fredet i 1984, og har de seneste årene gjennomgått en omfattende restaurering. Det eies i dag av Erik Jacobsen.

Les mer
Blått skilt Melkefabrikken

Blått skilt Melkefabrikken

05.01.24 17:59 av Trond Tendø Jacobsen

Det er i år (2024) 150 år siden Hamar Melkefabrikks første bygning ble oppført, drifter startet året etter, i 1875. Dette var en av byens viktigste arbeidsplasser i en årrekke. Det har vært en rekke eierkonstellasjoner, spesielt i de første årene, men allerede i 1905 kom fabrikken inn under Nestles "paraply". Men i 2008 var det slutt, all produksjomn ble stoppet, produksjonen av det populære Hamar-pålegget (HA PÅ) ble flyttet til Bergen. Eiendommen ble kjøpt av Utstillingsplassen Eiendom AS. Mursteinsbygningen er bevart etter en omfattende ombygning. Melkefabrikken mottok Hamar kommunes byggeskikkpris i 2015.

Les mer
Blått skilt Fengslet

Blått skilt Fengslet

18.12.23 18:11 av Trond Tendø Jacobsen

Hamar fengsel, i dagligtale også kjent som "Kavringbakken", ble oppført i 1864, og kan således i 2024 markere sine første 160 år. Det kunne vært interessant å fått vite hvor mange som har sonet sin brøde innenfor disse murene i løpet av disse årene, men den oversikten finnes knapt. Forbygningen og mellombygningen ble eksteriørmessig vernet av Riksantikvaren i 2014.

Les mer
Blått skilt Domkirken

Blått skilt Domkirken

10.12.23 12:37 av Trond Tendø Jacobsen

Med sine 380 sitteplasser skal Hamar domkirke være Nordens minste domkirke. De første årene etter byetableringen i 1849 sognet Hamar under Vang kirke. Avstanden dit var så lang at man søkte etter andre kirkelokaler. Da kretsfengselet sto ferdig i 1864 ble det leid lokaler der! Ønsket om å bygge kirke tok fart i 1863, da Hamar bispedønme ble vedtatt opprettet, byggingen startet i 1864.

Les mer
Blått skilt brannstasjonen

Blått skilt brannstasjonen

26.11.23 17:10 av Trond Tendø Jacobsen

Den forrige brannstasjonen i Hamar, i Grønnegata, sto ferdig i 1897. Arkitækt var stadsingeniør Engebret Soot, som også har æren for en rekke andre sentrale bygg i Hamar; Frikirken i 1884, Basarene i 1896, Grand hotell, en utvidelse av Midtbyen skole, og hans egen villa i Stangeveien 14. Hamars nåværende brannstasjon ble flyttet til Åkersvikavegen ved Vikingskipet i 1993.

Les mer
Blått skilt håndverkeren

Blått skilt håndverkeren

26.11.23 16:59 av Trond Tendø Jacobsen

Håndverkeren i Østregate 61 er den siste bygningen i Hamar som er market med Blått skilt. Den ble innviet for nøyaktig 100 år siden, 24. november 1923, for å være nøyaktig. Den ble tegnet av arkitekt Ulf Berbom. som også har tegnet en rekke andre bygg i Hamar. I 1921 tegnet han det staslige nabobygget til Frimurerlosjen, og kunne slik sørge for å plassere håndverkerbygget slik at begge kom best mulig til sin rett.

Les mer
Blått skilt jernbanerestauranten

Blått skilt jernbanerestauranten

19.11.23 14:28 av Trond Tendø Jacobsen

Hamar er jo av mange benevnt som jernbanebyen, da er det kanskje ikke så rart at både selve stasjonsbygningen og jernbanerestauranten vegg i vegg er beæret med blåskilt. Begge er oppført omtrent samtidig - 1885-97, og begge er tegnet av Paul Due. Det som mest av alt særpreger jernbanerestauranten er de flotte og kjente motivene fra Hamar og omega som preger veggene, og som førte til at bygget ble fredeti 2007.

Les mer
Blått skilt Vangs Sparebank

Blått skilt Vangs Sparebank

16.11.23 16:05 av Trond Tendø Jacobsen

I 2023 er det 170 år siden Vangs Sparebank ble opprettet, den holdt da første årene til på Sælid gard i Vang, men etter en omflakkende tilværelse utover på 1800-tallet havnet den i Parkgata 12 i 1897. Det staselige bygget på hjørnetomta mellom Torggata og Parkgata, hvor Vangs Sparebank fortsatt er hugget i stein, ble tatt i bruk i 1917. I dag er bankkvartalet Parkgata, Strandgata, Enggata, Torggata hovedkontor for Sparebank 1 Østlandet, som igjen er en del av Sparebank 1 alliansen.

Les mer
Blått skilt Godagergården

Blått skilt Godagergården

12.11.23 17:08 av Trond Tendø Jacobsen

Godagergården, vegg i vegg med Festivitetenbygget, ligger på en av byens mest sentrale tomter. Derfor har beliggenheten også vært ettertraktet. Rett før forrige århundreskifte, i 1895, ble det etablert jernstøperi her. Dette skulle bli starten på Hamar jernstøperi & mek. verksted, som allerede i 1900 flyttet ut til Espern. Der det etter hvert ble en av byens største og viktigste arbeidsplasser. Eiendommen ble overtatt av Hamar Stiftstidende, før Brødrene Godager flyttet hit i 1913 - for 110 år siden.

Les mer
Blått skilt lærerskolen

Blått skilt lærerskolen

30.10.23 13:37 av Trond Tendø Jacobsen

Men unntak av årene 1937-1945 har det vært sammenhengende lærerutdanning på Hamar fra 1867. Hamar seminar ble opprettet rett etter at Stortinget i 1864 hadde bestemt at bispesetet i Hedmark og Oppland skulle legges til Hamar. Som en følge av dette ble det så vedtatt at det også skulle etableres en lærerutdanningern i den nyopprettede byen. Den skulle få ansvar for å utdanne de lærere det var behov for i bispedømmet.

Les mer
Blått skilt Frikirken

Blått skilt Frikirken

24.10.23 17:30 av Trond Tendø Jacobsen

Neste år er det 130 år siden Frikirken ble bygget. Grunnstenen ble lagt ned i mai 1894, og allerede i november samme år ble det karakteristiske kirkebygget innviet. Kirken ble tegenet av stadsingeniør Engebret Soot, som også har tegnet en rekke andre bygninger i Hamar, blant annet Sootvillaen i Stangeveien 14.

Les mer
Blå skilt Holset

Blå skilt Holset

24.10.23 17:22 av Trond Tendø Jacobsen

Holset gård er den siste av Hamars bygninger som har blitt beæret med blått skilt. Det antas at Holset ble ryddet frr mer enn 700 år siden, men at den ble liggende brakk etter svartedauen. Da Hamar igjen ble by, i 1849, ble en del av bygrunnen skilt ut fra Holset,

Les mer
Ny Sagatun er blåmerket

Ny Sagatun er blåmerket

15.10.23 16:06 av Trond Tendø Jacobsen

Ny-Sagatun i Høyensalgate 72 er også fortjent til ett av byens blå skil, som settes opp ved spesielle kulturhistoriske bygninger. Ny-Sagatun, som nå er et boligsameie, ble oppført av folkehøyskolebestyrer Olaus Arvesen, som bodde der helt til sin død i 1917. Her ble det revet folkehøyskole fra 1880 til 1892, og langt senere derv Hamar husmorskole på denne eiendommen.

Les mer
Frimurerlogen

Frimurerlogen

11.10.23 13:24 av Trond Tendø Jacobsen

I vår presentasjon av Hamars bygninger med kulturhistoriske blå skilt har turen i dag kommet til Frimurerlogen, som i 2020 kunne markere sitt 100 års jubileum. Bygningen som kneiser stolt i Østre gate, er barokkpreget og monumental. Den er tegnet av arkitekt Ulf Berbom, som også tegnet bygningen på den andre siden av gaten, Hamar håndtverkerforenings gård i Østregate 61.

Les mer
Blått skilt - Norrøna

Blått skilt - Norrøna

23.09.23 16:38 av Trond Tendø Jacobsen

Manga av oss har gått med Norrøna sko. Fabrikken, som hadde som formål å drive "Læderfabrik og Vedhuggeri", ble opprettet i november i 1900. Allerede i 1903 ble vedhuggeriet avviiklet, og etter hvert gikk det samme veg med garveriet. Skoproduksjonen utviklet seg til å vli en av byens hjørnestensbedrifter. Ved 50-åts jubileet i 1950 hadde bedriften 220 ansatte, og er fabrikkareal på 4500 kvadratmeter. Konkurransen fra utlandet ble etter hvert for sterk. De siste skoene ble produsert i 1996.

Les mer
Blått skilt: Stallgården

Blått skilt: Stallgården

18.09.23 01:00 av Trond Tendø Jacobsen

Ikoniske Stallgården, øverts på Stortorget, sto ferdig i 1856, og er derfor ett av byes eldste hus. Det ble reist av bakermester Carl Stuve. Bygningen, som opprinnelig het Oplandske hotel ble i 1866 til Oplandske Gjæstgiveri, er ett av Hamars første spise- og overnattingsteder. Gjestgiveriet ble avviklet i 1952, og stallene, som lenge var et viktig tilbud, ble revet i 1958, for å gi plass til en skikkelig uteservering. I 1977 ble det gravd ut masse i kjelleren for å få full høyde, slik at den kunne brukes som restaurant, slik oppsto Bykjelleren.

Les mer