Hamar historielag ble stiftet 18. oktober 1990. Egil O. Larsen, Hamars ordfører fra 1975 til 1991, var leder av interimsstyret. I april 1991 ble det første ordinære årsmøtet avholdt. Per Øyvind Sandberg ble valgt til leder. Det øvrige styret bestod av nestleder Egil O. Larsen, kasserer Asbjørn Hagen, sekretær Inger Johanne Stabell og styremedlem Erik Østby. En god startkapital var inntektene på hele 25 000 kroner fra salg av en historisk kalender i regi av Hamar Rotary. 
    I 1991 sørget historielaget for opptrykk av Chr. Ramseths «Hamar bys historie» som ble gitt ut til byens 50-årsjubileum i 1899. Den første årboka, «Glimt fra Hamar» ble gitt ut i 1992. For 1993 utga laget en historisk kalender med skøyter som tema.