Byoriginaler

Byoriginaler

28.02.23 10:10 av Trond Tendø Jacobsen

Det er mye som er forandret i Hamar de siste tiårene, noe savnes, noe har gått i glemmeboken, noe er de fleste glade for har endret seg. Manglen på, eller savnet av, byoriginaler havner vel i alle disse tre gruppene. Litt avhengig av hvem du spør. I en omfattende artikkel som sto på trykk i Hamar Stiftstidende for snart 75 år siden tok den ivrige lokalhistorikeren Marie Sannerud for seg den rike floraen med byoriginaler fra byes først år, her med bilde av Martin Hoppopp. En av de siste, Lange London, er også omtalt

Les mer
Fredrik Monsen

Fredrik Monsen

27.02.23 15:29 av Trond Tendø Jacobsen

Fredrik Monsen gikk på Hamar Lærerskole, og tok eksamen i 1898. Han fikk jobb på Hamar folkeskole i 1903, og i 1934 ble han skoleinspektør i Hamar. Fra 1913 til 1916 var han redaktør for den Hamar-baserte Arbeiderparti-avisen Demokraten og mellom 1917 og 1919 var han ordfører i byen. I 1922 ble Monsen valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Les mer
Sigurd Pedersen

Sigurd Pedersen

27.02.23 12:48 av Trond Tendø Jacobsen

Sigurd Pedersen, gjerne kjent som Sig. P. hadde en utrolig merittliste: Medlem av kommunestyret i Vang og i Hamar, formannskapsmedlem i Hamar, ordfører i Hamar, borgermester og senere rådmann, stortingsrepresentant og med i mer enn hundre komiteer, kommisjoner, utvalg og styrer!

Les mer