Gatenavn

Hamar er ikke delt inn i administrative bydeler, og angivelsene om strøk/område er følgelig omtrentlige. Gate/veg Strøk/område Navn etter Vedtatt Merknader Adolf Skramstads veg Adolf Skramstad (1865-1927), forfatter og journalist. Ajerhagan Ajer Husmannsplassen Ajerhagan under garden Ajer. Ajervegen Ajer Garden Ajer. Alf Prøysens veg Furuberget, Prestrud Alf Prøysen (1914-1970). Aluvegen Flere Gardene Alu. Anders Sørensens […]