Nestle – Hamar Melkefabrikk – HaPå-fabrikken

Nestle – Hamar Melkefabrikk – HaPå-fabrikken
Melkefabrikken på Hamar ble Nestles lengstvarige produksjonsanlegg i Norge. Etter 1948 best kjent for karamellpålegget HaPå, og Hamarfabrikken som HaPå-fabrikken! Den store

fabrikkbygningen med den karakteristiske teglpipa ble også en del av byens karaktertrekk, og bevares etter nedleggelsen i 2008 og forvandlingen til et nytt nærings- og boligkvartal i Mjøsbyen.

Nestle Hamar ca 1962
I 1874/75  etablerte de danske brørdere Thomsen en melkekondenseringsfabrikk i Storhamargata 44.  Arbeidet ble  ledet av gründeren Jess Thomsen. Den første fabrikk for kondenserring og konservering av melk under navnet Norwegian Condensed Milk Company ble etablert. Jess Thomsen hadde vært på studiereise i USA, og det internasjonale tilsnittet var tydelig fra start.

Foto: Jensens / Wikimedia
Oppstarten gikk ikke glatt. Både råstofftilgangen, produksjonsteknikken og salg av et helt nytt produkt til skeptiske forbrukere brakte vansker. Etter tre år (1879) solgte brødrene fabrikken til et engelsk konsortium, som etablerte Anglo Scandinavian Condensed Milk Company.
Britene opplevde også vansker med å få till lønnsom produksjon og avsetning på produktene, forsterket av kjøpet av en tilsvarende trøblete melkefabrikk i Sarpsborg. Britene solgte i 1896 til sveits-amerikanske Anglo-Swiss Condensed Milk Company omtrent samtidig som en annen sveitser, Nestle, kjøpte opp (1898) den andre melkefabr

 

ikken med utsikt over Mjøsa: Vikingmelkfabrikken på Kapp. Fabrikken på Hamar og Kapp fikk d

ermed samme eier som i 1915 ble hetende AS De norske Melkefabrikker og var organisert som et datterselskap av Nestlé. Fabrikken på Kapp ble lagd ned i 1928.   Fra 1905 av ble Hamarfabrikken mer og mer et hovedsete for Nestles næringsmiddelproduksjon i Norge.

Nestlé i Sveits utviklet seg i mellomkrigstiden til et næringsmiddelkonsern. Nye produkter ble lansert, samarbeid inngått og fabrikker nedlagt.

Arbeider Åse Frydendal i Hapå-fabrikken ca 1990Melkefabrikasjonen i Norge ble under Nestle samlet i De Norske Melkefabrikker i 1915. Fabrikkene på Kapp og Sarpsborg ble lagt ned, og etter hvert ble Hamarfabrikken spesialisert mot tørrmelk, påleggsproduksjon og barnemat.
Det melkebaserte pålegget HaPå ble en stor suksess etter 1949. I 1997 dannet alle Nestlé-selskapene i Norden Nestlé-Norden. Da fabrikken på Hamar ble lagt ned i 2008 fordi Nestle ville øke lonnsomheten ved å samle produksjon i færre anlegg i Europa, var det mulig bortfall av denne påleggsfavoritten som vakte mest bekymring i befolkningen.  Størstedelen av produksjonen flyttet til Finland. Bergenske Kavli fikk tillatelse til å videreføre produksjonen i Norge, og sikret at pålegget fortsatt er tilgjengelig.

Bygningen huser i dag (2015) bedrifter innen entreprenørvirksomhet, foto og filmproduksjon, IT-virksomhet og biobedrifter. Melkefabrikken fikk i 2015 Hamars byggeskikkpris, der temaet var redesign. Juryen begrunnet tildelingen sin med at «den ruvende fabrikkpipa er fremdeles et landemerke og en identitetsmarkør for byen. Store deler av teglstensbygget er ivaretatt i en omfattende ombygging. De nye fasadeelementene er røffe og i materialer som tåler tidens tann, slik at bygget fortsatt har en sterk identitet og historisk preg.»
Arkivmateriale etter melkefabrikken oppbevares ved Statsarkivet i Hamar.

Det kan imidlertid hende at det var nostalgi fra dem som var unge på 1960-og 70-tallet som lå bak «folkestormen», ikke et reelt ønske om faktisk å kjøpe og spise pålegget blant dem som nå var 40-50 år, og ei heller deres barn, som hadde egne favroritter. Om «nye» Hapå blir en suksess, eller om KAvli vil erfare det samme som fabrikken på Hamar gjenstår å se!

Hamar Historielag er opptatt av godt og riktig innhold på sine sider, så har du noe som du mener er uriktig, upresist eller kan være med på å gjøre artikkelen bedre gi oss tilbakemelding.

Kilder og litteratur:

Arkivportalen

Hamar kommune: «Melkefabrikken fikk byggeskikkprisen»

http://Industrimuseum.no/hamarmelk


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 103

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 105

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 107