Årsmøte onsdag 11. Mars

Årsmøte i Hamar Historielag

Det innkalles til årsmøte i Hamar Historielag onsdag 11. mars kl. 18.30 i Festiviteten, Strandgata 23.    

Det faglige tema på møtet er Utstillingsplassen.Utstillingsplassen Eiendom AS har gitt ut bok om stedet og dets interessante historie, og forfatterne Per-Øivind Sandberg og Rolv A. Amdal, samtaler om temaet. Tor Karseth starter det hele og underholder også med sine sanger.

Historielaget har fått bøker for utdeling til medlemmene, og dette er årets bok fra Historielaget. Boken kan mottas på møtet, men medlemmer kan også hente boken på Hamar Bibliotek torsdag 12. mars klokken 13.00-14.00 og lørdag 14. mars kl. 12.00-14.00. Boken kan dessuten hentes 21. april og 25. april kl. 1200-1400 på Historielagets lager i Parkgata 31.

Årsmøtet har følgende saker til behandling:

Godkjenning av innkallingen
Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
Årsmelding 2019 (vedlagt)
Revidert regnskap for 2019 (vedlagt)
Valg av nytt styre (valgkomiteens forslag legges frem i møtet)
Valg av valgkomite og revisor
Medlemskontingent

Medlemskontingenten har vært uendret i 6 år, og styret foreslår at den fra og med 2021 økes fra 350 til 400 kr.

Styrets forslag til endring av vedtektenes §2 Medlemskap

Styret foreslår at det til nåværende ordlyd «Så vel innenbys- som utenbysboende kan være medlemmer. Historielagets årlige publikasjon, årboka er inkludert i medlemskontingenten» tilføyes «og kan hentes av medlemmene på angitte steder og tidspunkt innen årsskiftet. Medlemmer kan også få boken tilsendt i posten mot refusjon av porto».

Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet meldes undertegnede innen 1. mars.

Orientering om planlagte aktiviteter 2020

Vel møtt.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 103

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 105

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/2/h/hamarhistorielag/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/comments.php on line 107