Fra historieboka: Tømmerfløtning i Åkersvika

Fra historieboka: Tømmerfløtning i Åkersvika

Det er over 40 år siden de siste tømmerslepene i Mjøsa ble dratt sørover til Eidsvoll, slik at det kunne fløtes videre ned Vorma og Glomma. Det siste utislaget var ved Åker sag, nøyaktig der E6 går i dag. Når du kjører fra Hamar passerer du rett over stedet like etter at du har passert de flotte stabburene på Åker gård. Lastebilen som velter av tømmerlasset, som vi ser på bildet, står omtrent midt på dagens E6-trase. Sammen med Vikselva ved Tangen var Åkersvika det siste stedet i Mjøsa hvor det ble fløtt cellulosetømmer til Borregaard ved Sarpsborg. Slepene fra Åkersvika tok 30 timer til Eidsvoll. Det var i sin tid fløtningslag en rekke steder rundt Mjøsa, blant annet i Vikselva, i Refsalvika, Kvarbergvika og Åkersvika. Til slutt var det bare Vikselva og Åkersvika igjen.

Les mer
Hamar-Kapp-ferjen

Hamar-Kapp-ferjen

26.mai, i 1951, for 72 år siden, var en stor dag for Hamar og Hedemarken – da ble Hamar-Kapp-fergen sjøsatt fra Sterudodden, med innpå 10 000 feststemte og spente tilskuere. Det var en særdeles etterlengtet ferge, både på Hamar, på Nes, Helgøya og på vestsiden av Mjøsa. Men det ble ingen varig suksess, det ble mange uhell, havarier og konkurser. Fergen overtok for D/S Skreia, som var den forrige båten som ble sjøsatt på Sterudodden, det var i 1902. Fergen var en dårlig isbryter, så Skreia overtok i perioder, men den mistet i 1956 godkjenning av skipskontrollen, og ble hugget opp.

Les mer
Ny hjemmeside

Ny hjemmeside

Hamar Historielag har det siste året brukt litt tid på å finne ut hvordan vi kan bedre informasjonen til våre medlemmer. Her har arbeidet med nye nettsider vært en oppgave en prosjektgruppe bestående av Inger Kristin Sletten, Monica Stolt-Pedersen, Trond Tendø Jacobsen og Jan Otto Langmoen har jobber med. På medlemsmøtet 3. mai ble gruppen takket for godt arbeid med disse blomstene.

Les mer
Sjøormen sett flere ganger!

Sjøormen sett flere ganger!

Sjøormen i Mjøsa var ikke en engangsforetelse, slik Hamar-krønikens fagrerike beretning kan få oss til å tro. Mikael Andersson Aalborg, som var sogneprest i Vang fra 1610 til 1626 hevdet at sjøormen var sett tre ganger i perioden 1610-1623. Så sent som i 1821 skrev professor Cr. F. Sundt at det fra «umindelige tider tilbake beretter sagnet at man i Mjøsen har sett en stor sjøslange, og sannheten herav er i de seneste år fullkommen bekreftet»! På bildet ser vi Sjøormskjæret. Bispens dreng kan ha stått omtrent der fotografen har stått.

Les mer
250 år gammelt  Hamar-kart

250 år gammelt Hamar-kart

Et av de eldste Hamarkartene som eksisterer er tegnet av infanteriløytnant Joachim Wessel i 1772. Her vises et utsnitt av det, med Hammer gaard i sentrum gir det oss en tyvtitt på det området som 75 år senere skulle avgi grunnen til nye Hamar. Men kartet er laget for å gi oss et innblikk mot gamle Hamar, Hammer.

Les mer

Da er vi i gang

Vi håper at Hamar historielags nye hjemmeside faller i smak, og at den kan bidra til å utløse engasjement og kreativitet. Vi håper på tilbakemeldinger, gode råd og innspill.

Vår relative enkle layout-løsning har enkelte begrenseninger som vi ut fra en helhetstenking allikevel har valgt. Det betyr blant annet at i artikler med billedserier må du trykke på et bilde for å få opp bildetekst. Enkeltbilder vil normalt ikke ha bildtekst, men vil også oftest være selvforklarende.

 

NYTTIGE LENKER finner du her 

Andre historielag
Vang historielag
Stange Historielag
Løten Historielag
Furnes Historielag
Nes og Helgøya historielag
Veldre Historielag
Sør-Østerdal slektshistorielag
Hedmark Slektshistorielag

 

Museer og arkiver
Anno – Museene i Hedmark
Statsarkivet Hamar

Arkivverket Digitalarkiv