250 år gammelt  Hamar-kart

250 år gammelt Hamar-kart

Et av de eldste Hamarkartene som eksisterer er tegnet av infanteriløytnant Joachim Wessel i 1772. Her vises et utsnitt av det, med Hammer gaard i sentrum gir det oss en tyvtitt på det området som 75 år senere skulle avgi grunnen til nye Hamar. Men kartet er laget for å gi oss et innblikk mot gamle Hamar, Hammer.

Les mer