KFUK-KFUM Hamar - Ynglingen

KFUK-KFUM Hamar - Ynglingen

Etter å ha benyttet Misjonshuset i Torggaten i mer enn 30 år, kunne KFUK-KFUM Hamar ta i bruk den nybyggede Ynglingen i 1910. Det skjedde etter et aktivt innsamlingsarbeid. Bygget kostet hele 20.000 kroner, foruten innredning til 2.000 kroner. Indremisjonen ga et bidrag på 3.000 kroner, mot å få full disposisjonsrett for Misjonshuset.

Les mer
Hamarhallen

Hamarhallen

Hamarhallen, som sto ferdig i 1961, var den andre idrettshallen som ble bygget i Norge, bare Sjølysthallen var foran, og den var den første rene innendørshallen for håndball. Fra 1992 har hallen vært en ren konferanse- og messehall.

Les mer
Hamar bryggeri

Hamar bryggeri

Hamar Bryggeri ble etablert i 1856, og det siste ølet ble brygget i 1991, det siste mineralvannet i 1993. Nå er Hamar Bryggeri historíe - men en flott historie. Og julebrusen lever videre.

Les mer
Hamar domkirke

Hamar domkirke

Hamar domkirke skal være den minste, ikke bare i Norge, men i Norden. Den ble inviet i 1866. De første årene etter byetableringen i 1849 sognet den nye byen til Vang kirke. Avstanden dit gjorde at det en periode ble holdt "gudelige foredrag" i leide lokaler i Hamar, og etter at Hamar fengsel sto ferdig i 1864 benyttet man lokaler her. Det falt ikke i god jord hos alle. Hamar bispedømme ble opprettet i 1863, tre år før den nye kirken sto ferdig.

Les mer
Hamar jernbanestasjon

Hamar jernbanestasjon

Hamars praktfulle jernbanestasjon, en av landers aller flotteste, ble ferdig i 1896, og er den tredje i rekken. Den første, en trebygning, sto ferdig til åpningen av banen Hamar-Grundset i 1862. Den neste, også en trebygning, sto ferdig til åpningen av banen Eidsvoll-Hamar i 1880.

Les mer
Hamar fengsel

Hamar fengsel

Hamar fengsel, også kjent som "Kavringbakken" ble opprettet i 1864, og kan således snart markere sitt 160 års jubileum. Fengslet har nå 31 soningsplasser

Les mer
Norges Bank - Kunstbanken

Norges Bank - Kunstbanken

Norges Banks praktfulle bygningen i Parkgata 21 ble oppført i 1901-02. Bankvirksomheten ble avviklet i 1988. Etter en del om og men og ombygging kunne Hedmark Kunstsenter flytte inn i bygningen i 1997. Gå videre til bredere artikkel.

Les mer