Bybrann og andre branner

Bybrann og andre branner

10. juli 1935, for 88 år siden, skjedde den mest dramatiske brannen i Hamars historie - et helt kvartal, og vel så det, gikk opp i røyk. Men dette skal også handle om en alvorlig brann så tidlig som i 1865. Det har skjedd mye med brannberedskap, utstyr og forebygging i de 88 årene som har gått. I byens første år var mulighetene for brannvarsling og brannslukking enda mye dårligere. I Chr. Ramsets 50-års jubileumsberetning til Hamars 50-års jubileum i 1899 er dette fargerikt skildret. Her får vi et visst inntrykk av de utfordringer man hadde med brannberedskapen i den unge byen. "Trommeslageren gik gjennom gaderne, trommede og raabde «brand», og da ilden havde faaet riktig godt tag, kom sprøiterne, den ene efter den anden med sit bestemte mandskab eller med tilfeldig tilstedeværende folk, som var villige til at tage i". I tillegg til den dramatiske brannen i 1935 skal vi her også innom et par andre store branner, i Strandgata i 1964 og Grand-brannen 1. mai 1969,

Les mer
Flere hus kunne vært "blåskiltet"

Flere hus kunne vært "blåskiltet"

Hamars eldste hus, Strandstuen, der Kirsten Flagstad ble født, er ikke "blåskiltet", slik 25 andre hus i Hamar er. Heller ikke Festiviteten-bygget, som har en rik historie, er det. Det var her Stortinget hadde sitt viktige møte 9. april 1940. Begge er gårder som åpenbary kunne vært "blåskiltet". Det kunne vel også Lindmarkgården i Strandgata 35. Det var utenfor her distriktssjefen i Milorg, Christian Juul Sandbeg ble skutt

Les mer
Blått skilt Abelsethgården

Blått skilt Abelsethgården

Skappelsgate 2 er også kjent som Abelsethgården, og skal være Hamars nest eldste bevarte hus, og det var her byens første konsert ble holdt. Abelsethgårent er et navn den har etter gårdens første eier, lensmann Johan Ulrik Abelseth på Nes. Den aktive og avholdte lensmannen - som i 1857 sto i sentrum for en gedigen skandale, og som til slutt ble dømt til ni års fengsel for forfalskinger.

Les mer
Vinterstemning  i ruiner

Vinterstemning i ruiner

Domkirkeruinene, slik de sto i århundrer var et flott syn, men kulde, regn, is og snø, var skadelig for de. Fagfolk var dypt bekymret for den tiltagende forvitringen, det ble hevdet at ruinene kunne rase. Derfor var det på høy tid at vernebygget ble satt opp, og ruinene flytte innendørs. Bildene du nå skal få se ble tatt en sen vinter en gang på 1970-tallet.

Les mer
Hamar-Kapp-ferjen

Hamar-Kapp-ferjen

26.mai, i 1951, for 72 år siden, var en stor dag for Hamar og Hedemarken – da ble Hamar-Kapp-fergen sjøsatt fra Sterudodden, med innpå 10 000 feststemte og spente tilskuere. Det var en særdeles etterlengtet ferge, både på Hamar, på Nes, Helgøya og på vestsiden av Mjøsa. Men det ble ingen varig suksess, det ble mange uhell, havarier og konkurser. Fergen overtok for D/S Skreia, som var den forrige båten som ble sjøsatt på Sterudodden, det var i 1902. Fergen var en dårlig isbryter, så Skreia overtok i perioder, men den mistet i 1956 godkjenning av skipskontrollen, og ble hugget opp.

Les mer
Kalkverket

Kalkverket

Da virksomheten i kalkbruddet i Furuberget ble avsluttet høsten 2022, betød det slutten for en mer enn 130-årig industrihistorie. Det som står igjen er et enormt steinkrater. Mange hundre tusen tonn, kanskje mer enn en million tonn kalkstein er sprengt ut. Først kjørt til bort med tog og båter, vel også med hest. Men det er lenge siden vegtransporten overtok det hele. Vegen opp til kalkverket ble en av de på Hedmarken som tillot størst akselvekt. Fullastede kalk-trailere var tunge.

Les mer