Hulda Garborg

Hulda Garborg

Selv om det er en byste av Hulda Garborg i Strandgateparten er det ikke dermed sagt at alle er klar over at hun hadde en sterk tilknytning til Hamar. Hun ble født i Stange i 1862 og flyttet til en gård øverst i Skappelsgate året etter. Vi har lager et kort sammendrag over et spennende og særdeles aktivt liv

Les mer
Eva Kløvstad

Eva Kløvstad

Eva Kløvstad, født Jørgensen, (1921 – 2014). Eva Jørgensen vokste opp på Hjellum i Vang. 9. april 1940 var hun 19 år og gikk på gymnaset på Hamar. I likhet med mange av sine jevnaldrende følte hun okkupasjonen 9. april 1940 som en voldsom krenkelse av landet vårt. Hun var med i Røde Kors og hjalp til med å sy uniformer. Etter hvert skjønte hun at hennes forlovede, Tor Kløvstad, drev med illegal virksomhet.

Les mer
Byoriginaler

Byoriginaler

Det er mye som er forandret i Hamar de siste tiårene, noe savnes, noe har gått i glemmeboken, noe er de fleste glade for har endret seg. Manglen på, eller savnet av, byoriginaler havner vel i alle disse tre gruppene. Litt avhengig av hvem du spør. I en omfattende artikkel som sto på trykk i Hamar Stiftstidende for snart 75 år siden tok den ivrige lokalhistorikeren Marie Sannerud for seg den rike floraen med byoriginaler fra byes først år, her med bilde av Martin Hoppopp. En av de siste, Lange London, er også omtalt

Les mer
Fredrik Monsen

Fredrik Monsen

Fredrik Monsen gikk på Hamar Lærerskole, og tok eksamen i 1898. Han fikk jobb på Hamar folkeskole i 1903, og i 1934 ble han skoleinspektør i Hamar. Fra 1913 til 1916 var han redaktør for den Hamar-baserte Arbeiderparti-avisen Demokraten og mellom 1917 og 1919 var han ordfører i byen. I 1922 ble Monsen valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Les mer
Sigurd Pedersen

Sigurd Pedersen

Sigurd Pedersen, gjerne kjent som Sig. P. hadde en utrolig merittliste: Medlem av kommunestyret i Vang og i Hamar, formannskapsmedlem i Hamar, ordfører i Hamar, borgermester og senere rådmann, stortingsrepresentant og med i mer enn hundre komiteer, kommisjoner, utvalg og styrer!

Les mer