Kalkverket

Kalkverket

Da virksomheten i kalkbruddet i Furuberget ble avsluttet høsten 2022, betød det slutten for en mer enn 130-årig industrihistorie. Det som står igjen er et enormt steinkrater. Mange hundre tusen tonn, kanskje mer enn en million tonn kalkstein er sprengt ut. Først kjørt til bort med tog og båter, vel også med hest. Men det er lenge siden vegtransporten overtok det hele. Vegen opp til kalkverket ble en av de på Hedmarken som tillot størst akselvekt. Fullastede kalk-trailere var tunge.

Les mer
Melkefabrikken

Melkefabrikken

Det er snart 150 år siden Nestlés melkefabrikk i Storhamargata ble etablert, det skjedde i 1874/75. Da etablerte de danske brødrene Thomsen en melkekonserveringsfabrikk: Norwegian Condensed Milk. Nestle kom inn på eiersiden i 1898. Det skjedde mye, både omstruktureringer og produkturvikling fram til 2008, da den siste produksjonen ble lagt ned. Bygningene har fått nye funksjoner og benyttes nå til ulike næringsformål. I 2015 fikk anlegget Hamars byggeskikkpris.

Les mer
KDØ

KDØ

Det å lage en kort framstilling av en rivende og etter hvert ganske komplisert industrihistorie er ikke enkelt. Men her våger vi oss på en konsentrert framstilling av det som lenge så ut som et indusrieventyr, og vel også var det, opprettelsen av Hedmark og Oppland Hullkortsentral A/L og den brede virksomheten det ble starten til. Her et bilde fra dataalderens spede begynnelse på Hamar, fra hullkortsentralen i Triangelgården.

Les mer
Erling Volds konfeksjonsfabrikk

Erling Volds konfeksjonsfabrikk

Det er rart hva vi husker og hva vi glemmer! Bygget ved åttemeters-planet som blant andre treningssentret Actic holder til i i dag ble bygget av kjøpmann Erling Vold, som konfeksjonsfabrikk, åpnet i 1962. Siden holdt politiet til her i flere år. Før det var dette jernbanebrygga, eller kølbrygga. Med heisekran og stor båttrafikk.

Les mer
Hamar bryggeri

Hamar bryggeri

Hamar Bryggeri ble etablert i 1856, og det siste ølet ble brygget i 1991, det siste mineralvannet i 1993. Nå er Hamar Bryggeri historíe - men en flott historie. Og julebrusen lever videre.

Les mer
Fra historieboka: Tømmerfløtning i Åkersvika

Fra historieboka: Tømmerfløtning i Åkersvika

Det er over 40 år siden de siste tømmerslepene i Mjøsa ble dratt sørover til Eidsvoll, slik at det kunne fløtes videre ned Vorma og Glomma. Det siste utislaget var ved Åker sag, nøyaktig der E6 går i dag. Når du kjører fra Hamar passerer du rett over stedet like etter at du har passert de flotte stabburene på Åker gård. Lastebilen som velter av tømmerlasset, som vi ser på bildet, står omtrent midt på dagens E6-trase. Sammen med Vikselva ved Tangen var Åkersvika det siste stedet i Mjøsa hvor det ble fløtt cellulosetømmer til Borregaard ved Sarpsborg. Slepene fra Åkersvika tok 30 timer til Eidsvoll. Det var i sin tid fløtningslag en rekke steder rundt Mjøsa, blant annet i Vikselva, i Refsalvika, Kvarbergvika og Åkersvika. Til slutt var det bare Vikselva og Åkersvika igjen.

Les mer