Månedens bilde - August

Månedens bilde - August

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 31.07.23. Oppdatert 11.09.23.
AUGUST:
Månedens bilde for august er tatt for mer enn 50 år siden, våren 1971 - da det sørligste vanntårnet på Hamar stasjon ble spengt. Tårnet sto en tanke nærmere stasjonen enn der fundamentet til den nye brua til Espern snart kommer. NSB lanserte i 1957 slagordet "Vekk med dampen". Dels betø det sterk satsing på elektrifisering, men det betø også at damplokomotivene skulle bort på alle andre sterekninger, som Rørosbanen og Solørbanen. Og når lokomotivene ble pensjonert var det ikke lenger behov for vanntårn. Men vi på Hamar er jo i en særstilling - på Jernbanemuseet kan vi fortsatt, når vi ønsker det, se damplokomotiv, og ofte også med dampen oppe. Og på minirundbanen på Jernbanemuseet er det også laget et lite vanntårn.