Basarbygningen

Basarbygningen

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 03.10.23.

Basarbygningen ble oppført i 1886 av Hamar Bazaraktieselskab, tegnet av statsingeniør Engebret Soot. Den ble bygget for å supplere torghandelen, her var det marked for kjøtt og fisk. Den har siden, på ulike måter, vært et sted for handel, liv og opplevelser. Med nærhet til Mjøsa og gode havneforhold var det kort vei å få fraktet inn varer som kom via båt. Kundene kom fra et stort oppland. Hamars andre kino, Aktuell, hadde tilhold i Basarbygningen fra 1907. Her har man hatt slakter, ulike butikker, utsalg, her har man tatt med seg dyr til dyrlegen og til og med leilighet har det vært i Basarbygningen. Før en nå avsluttet periode med restaurantdrift var det her blant annet frisør, skomaker og Flengsrud sport, som drev sykkelbutikk med et viden kjent verkstedsnart. Basarbygningen er en viktig del av byens identitet. Slik har det ikke alltid vært. I «Hamar bys historie», som Chr Ramseth ga ut til 50-års jubileet i 1899 leser vi: «Basarbygningen er visselig ingen skjønnhetåpenbaring, men vi får tåle den allikevel – foreløbig». Nå har vi tålt den i 125 år til, og det er vel slik at den nå nærmest er blitt et kjært trekk i bybildet? Basarbygningen er en avlang og symmetrisk bygning med et lett fremtrukket midtparti, to mellompartier og to markante sidepartier. Det mest fremtredende ved bygningen er den rødbrune fargen med de hvite buene over vinduer og dører og utsmykningen i nedkant av taket. I begynnelsen var midtpartiet en åpen søylehall, men senere og i forbindelse med restaureringsarbeidene ble det satt inn vinduer i fasaden. Basarbygningen har ved flere anledninger vært truet av rivning. Hovedsakelig grunnet dens plassering i byen og at den sto i vegen for veiutvidelse, men også av andre hensyn. Basarbygningen har overlevd mange rivningstrusler. Nå, høsten 2023, er det  uavklart hva bygningen skal brukes til i årene som kommer. Kanskje det igjen blir restaurant her?