Blå skilt Holset

Blå skilt Holset

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 24.10.23.

 

Det antas at Holset gård ble ryddet for omkring 1500 år, men ble liggende brakk etter svartedauen. Den ble bygget opp igjen på slutten av 1500-tallet. Da byen ble etablert i 1849, ble 200 mål ble skilt ut fra Storhamar og fra Holset  til bygrunn. Halvor Holset var da eier av Holset. Han bygget brygge i Gammelhusbukta, hvor Jernbarden, som den første dampbåten, ankom i 1841. Grensen mellom Storhamar  og Holset gikk i Bekkegata. Holset avga grunn til Hamar kirkegård i 1859, som da lå utenfor bygrensa.
 Biskop Halvor Folkestad og stadslege Mathias Sigward Greve har bodd på Holset. Nå er eiendommen i privat eie.