Blått skilt Domkirken

Blått skilt Domkirken

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 10.12.23.

Hamar domkirke, som ble innviet i 1866, er en tidstypisk langkirke i pusset tegl med rundbuete middelalderformer og tårn i vest, oppført etter Henrich Ernst Schirmers tegninger. Kirken har 380 sitteplasser. Den skal være Nordens minste domkirke. Ved byetableringen i 1849 sognet Hamar til Vang kirke. Men mange syntes avstanden var for stor, og sogneprest Paul Winsnes holdt periodevis fra 1850 «gudelige foredrag» i leide lokaler i Hamar. Fra 1860 hadde man en avtale om at kirkesøkende fra Hamar kunne benytte tre-fire stolrader i Vang kirke mot godtgjørelse fra bykassen til Vang menighet. I 1864 stod Hamar kretsfengsel ferdig, og lokaler der ble brukt som kirke, noe ikke alle fant passende. Hamar bispedø

mme ble vedtatt gjenopprettet den 22. juni 1863. Selv etter vedtaket tok det tid å få i gang byggingen. De ansvarlige gikk flere runder med arkitekt Schirmer for å få ham til å forenkle og kutte kostnader. Byggingen startet våren 1864. Byggmester var Herman Frang, og kirken ble innviet den 15. desember 1866. Det skal ha tatt en god stund før man faktisk kalte den domkirke. På 1920-tallet ble det gjort framstøt for å utvide kirken med sideskip, men det førte ikke fram. I 1952-54 ble kirkens indre svært forandret. Arbeidet ble ledet av Arnstein Arneberg etter initiativ fra biskop Kristian Schjelderup. Arneberg forenklet det visuelle inntrykket. Interiøret og inventaret er sterkt preget av alle disse endringene. Da kom også Henrik Sørensens altertavle. Kirken fikk sitt første orgel i 1880. Dette ble i 1925 skiftet ut. I 1966 ble det bygget om og utvidet til 35 stemmer med tre manualer av Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk. Etter et omfattende innsamlingsarbeid ble det i februar 2023 innviet et nytt Weimbs-orgel. Domkirken er noe bredere omtalt under Hamars historie/Bygninger.