Blått skilt Frikirken

Blått skilt Frikirken

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 24.10.23.

Frikirken i Horns gate 12 sto ferdig i 1894. Frikirkebevegelsen kom til Hamar rundt 1890. Det førte til dannelsen av «Hamar og omegns evangelisk lutherske frimenighed». Ingeniør Joh. Fasting bosatte seg på Hamar på samme tid. Han var en støtte for menigheten, både når det gjaldt ledelse og økonomi. Menighetens møter ble holdt i Jønsrudsalen. Etter hvert ble det ønske om, og behov, for en kirke. Joh. Fasting ga tomt til kirken på sin eiendom. Grunnstenen ble lagt ned i mai 1894, og allerede i november samme år ble kirken innviet. Kirken er tegnet av stadsingeniør Engebret Soot. Soot har tegnet flere bygninger i Hamar, blant annet Sootvillaen i Stangevegen 14. Det er tydelige likhetstrekk ved frikirken og villaen. Litt dragestil og litt jugendpreg. Frikirken er en «smuk bygning i norsk stil med slankt taarn» som Chr. Ramseth beskriver den i Hamar bys historie. Den er bygget i tre, og er en langkirke med stavkirkedetaljer. På nordsiden har den en sekskantet abside, kor. Her er taket også sekskantet, og det ender i et lite spir. 

 Kirken har de hvite listene, avstivere, som også er dekor, og typiske for disse to av Soots trebyggninger. Det er et galleri over inngangspartiet i sør. I 2016 ble det bygget et tilbygg, et frittstående bygg, «Kirkestua», da det var behov for mere plass.