Blått skilt Godagergården

Blått skilt Godagergården

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 12.11.23.

 

O.Flagstad & co oppførte i 1884 en forholdsvis smal teglstensbygning i to etasjer i Torggata 24. Det var loft og gavl ut mot Vangsvegen, og to portrom mot daværende Haralds gate (Vangsvegen) og mot Torvgaten. Flagstad var forøvrig farfar til Kirsten Flagstad.

Bygningen huset i de første årene Hamar mekaniske fabrik, der det var smie i bakgården. Dette førte til at den delen av Vangsvegen som gikk her i noen år ble kaldt Smedgaten.

Denne virksomheten ble begynnelsen til Hamar jernstøperi & mek. verksted som overtok lokalene i 1895. Da var det tre mann i produksjonen. Arbeidsstokken økte til ca 50 mann i 1897, og lokalene ble etter hvert for små. Nyttår 1900 flyttet jernstøperiet til et nyoppført anlegg på Langodden ved Espern. I 1903 overtok Hamar Stiftstidende gården, og etablerte et trykkeri. Avisen bygget senere sitt eget trykkeri i Grønnegata, og Torggata 24 kom på salg. Even Godager kjøpte gården, trolig i 1913. Han flyttet i 1888 fra Stange og startet sammen med sin bror Jens manufakturforretningen Brødrene Godager i Strandgaten. Jens gikk senere ut av firmaet og etablerte landhandel, først på Hjellum og deretter på Ådalsbruk. Da Even Godager overtok eiendommen ble gården, utløste det en omfattende ombygging. Den ble tegnet av arkitekt Chr. Reuter fra Kristiania. Forretningene Brødrene Godager og Svaneapoteket flyttet i 1915 opp fra Strandgata og inn i de nye lokalene i 1, etasje. Det var også to moderne leiligheter i hver av 2. og 3. etasje, lagerlokaler i fløyen mot sørvest, og gjennomkjøring for hesteskyss mellom de to gårdsrommene mot Torggata og Vangsvegen.

I !937-38 ble Svaneapoteket utvidet ved at portrommet mot Torggata og gjennomkjøringen ble bygget igjen etter tegninger av arkitekt Rolf Prag.

Gården sto så uforandret fram til 1959 da Dobloughjørnet overtok etter Brødrene Godager og Svaneapoteket flyttet ut i 1970 årene.