Blått skilt Hamar Almueskole

Blått skilt Hamar Almueskole

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 26.01.24.

Midtbyen skole, som for lengst har blitt en integrert del av Høgskolen i Innlandet sto ferdig i 1881, da som Hamar Almueskole. Skolen ble bygget på «Pedersbakken». Det fikk sitt navn etter handelsborger nr 39 snekkermester Christoffer Pedersen som bygget et lite hus som ble kjent som Pedersbakken, huset ble lenge brukt som vaktmesterbolig for skolen. Almueskolen ble tegning av arkitekt Heinrich Ernst Schirmer, og oppført av byggmester Herman Frang. Den ble innviet av biskop Halvor Folkestad 12.oktober 1881. Bygget var på to etasjer og hadde syv klasseværelser. I Chr. Ramseths Hamars 100-års historie leser vi at det var «fast brandvagt paa Folkeskolebakken, udkigspost i en liden overbygning paa folkesskolens tag». Skolen viste seg ganske fort å være for liten, og en større om- og tilbygging ble vedtatt. Stadsingeniør Engebret Soot tegnet en utvidelse så skolen fikk dobblet lengde, og ble påbygget en tredje etasje, og Ramseth skriver «Over den høie 3 etages folkesskolebygning hæver udkikstaarnet sig dominerende over byen og bygderne viden om», at tilbygget også ble benyttet til å tørke brannslanger nevner ikke Ramseth. I 1889 ble det beregnet at skolen hadde kapasitet til 960 elever, hvis tredjedelen hadde kveldsundervisning. I 1905 var elevtallet 850. Ramseth skriver også om en humoristisk utstilling med bilde av «Hamarhus». «En slags befæstet borg oppe paa «Pedersbakken». Folkesskolen som den nu kneiser oppe paa byens mest dominerende punkt, har gjort tanken om et «Hamarhus» til virkelighed».
Bygningen ble omdøpt til Midtbyen skole i 1953, og ble avviklet som barneskole i 2002.