Blått skilt Hamar jernbanestasjon

Blått skilt Hamar jernbanestasjon

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 19.11.23.

Den første Hamar stasjon ble tatt i bruk den 23. juni 1862, da Hamar–Grundsetbanen ble åpnet. Det var en trebygning tegnet av arkitekten Georg Andreas Bull. Den ble senere flyttet over gaten til jernbaneparken, og senere til Espern, der den ble revet i år 2020.

Den andre stasjonsbygningen ble bygget til åpningen av Hedemarksbanen, Eidsvoll–Hamar, i 1880. Også den var i tre, og ble tegnet av Balthazar Conrad Lange. I 1894 ble banen ført videre nordover Gudbrandsdalen, og var ferdig til Otta i 1896. Hamar fikk da sin nåværende stasjonsbygning i pusset tegl, tegnet av arkitekt Paul Due. I første etasje var det billett- og godsekspedisjon. Det var også venterom, med peis, toaletter og etter hvert Narvesen. I annen etasje ble faktisk Norges jernbanemuseum opprettet i 1896, og var der til 1914. Opprinnelig var det to leiligheter, men etter hvert ble 2. etg tatt i bruk for kontorer, møterom og garderober, og senere brukt som togledersentral.

Hamar stasjonsbygning og plattformområdet ble modernisert i 1993, før vinter-OL i 1994. Stasjonsbygningen gjennomgikk da en omfattende rehabilitering etter Paul Dues opprinnelige tegninger, og har i 2023 gjennomgått en ny rehabilitering. 

   Se mer om Hamar jernbanestasjon under kategoriene: Hamars historie/Bygninger.