Blått skilt Jernbanesamfunnet

Blått skilt Jernbanesamfunnet

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 02.02.24.

Med Jernbanesamfunnet, i Stangevegen 12, er vi kommet til slutten i vår omtale av Hamars «blå hus», dette er ett av de første som ble beæret med Blått skilt i Hamar. Når vi nå er ved veis ende har vi omtalt, bredt eller mindre bredt, 25 spesielle bygninger i Hamar. 

Jernbanesamfunnets hus er ett av de vi har minst opplysninger om, og vi vil derfor være interessert i å få utfyllende opplysninger, som vi kan oppdatere denne omtalen med.

Bygget ble oppført i en etasje 1902, andre etasje er tilbygget senere. Bygget har vært et mye brukt forsamlingslokale for jernbanens ulike organisasjoner, de har det vært et bredt spekter av i jernbanebyen Hamar. Hamar distrikts innskudds- og låneforretning flyttet hit i 1969,  bygget ble gjenåpnet etter rehabilitering i 2016.