Blått skilt Melkefabrikken

Blått skilt Melkefabrikken

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 05.01.24.

Hamar melkefabrikks første bygning ble oppført i 1874. Driften startet i 1875, med danske Thomas Thomsen som første bestyrer. Sammen med sine to brødre hadde han dannet firmaet «Norwegian Condensed Milk Co». De skulle lage kondensert melk. Ideen hadde de fått etter et opphold i USA. Fabrikken var den første i sitt slag i Norge.

De første årene arbeidet det 25 mennesker ved fabrikken.

    I Hamar bys historie fra 1899 beskriver Chr. Ramseth anlegget slik: «Den besto av en stor toetages træbygning med muret fløibygning til maskinhus med 16 hesters dampkjedel, hvortil kom smidje og nødvendige ydre bekvemmeligheder. Vakkert beliggende som den var, gjorde den nette bygning med sin høie skorsten dog et anseligt indtryk.» I 1892 ble denne bygningen erstattet med en tre-etasjers murbygning, det var også en større ombygginger i 1913-1916. Fabrikken har skiftet eiere og navn flere ganger. De første eierne fikk problemer med råstofftilgangen og driften. Etter tre år ble fabrikken solgt til et engelsk firma. Navnet ble forandret til «Anglo-Scandinavian Condensed Milk Co.».

Britene fikk noe av de samme problemene, og fabrikken ble solgt til sveitsisk-amerikanske «Anglo-Swiss Condensed Milk Co.» På Kapp fantes en Melkefabrikk som også produserte kondensert melk, men uten tilsatt sukker. Denne metoden var oppfunnet av doktor Olav Sopp. Melkefabrikken på Kapp ble kjøpt opp av det sveitsiske firmaet «Henri Nestlé».

I 1905 ble selskapet som eide fabrikken i Hamar fusjonert med selskapet som eide fabrikken på Kapp. Navnet ble «Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk Co.»  1915 etter overgangen til nye eiere, ble fabrikken hetende «A/S De Norske Melkefabriker».

I 1954 ble navnet «Nestlé», og det ble navnet resten av tiden. Fabrikken har vært en stor og viktig arbeidsplass i Hamar gjennom 133 år, men i 2008 var det slutt. Fabrikken ble nedlagt, og all produksjon stoppet. Kavli i Bergen overtok produksjonene av det populære pålegget HA PÅ (Hamar Pålegg). Den øvrige produksjonen ble flyttet til Finland.

Eiendommen ble kjøpt av Utstillingsplassen Eiendom AS. Mursteinsbygningen er bevart etter en omfattende ombygning. Melkefabrikken mottok Hamar kommunes byggeskikkpris i 2015. Du finner en noe bredere omtale av Melkefabrikken under artikkelkategori "Næringsllv".