Blått skilt Støperigården

Blått skilt Støperigården

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 28.10.23.

 

Ståperigården i Welhavensgate 14 ble «blåskiltet» i mai i 2022.

Den flotte jugendgården ble oppført i 1915, og var da Hamars første leiegård. Gården hadde opprinnelig 19 leiligheter og  det var melkebutikk i underetasjen. Det ligger jo i navnet; gården ble bygget som arbeiderboliger for Hamar Jernstøperi & mek. Verksted, som ble etablert i 1885, og lenge var en av byens største arbeidsplasser. Arkitekt var Christian Reuter, som også står bak en rekke andre sentrale bygg i Hamar; Villa i Arvesens veg 22, Torggata 13 og 24 (Godagergården). Reuter opererte innenfor historismen, hovedsakelig med nyrenessanse og nybarokk, skjønt også jugend og dragestil forekommer.

Bygningen er omtalt i «Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Byens kulturlandskap», under vernekriteriet, der den er et eksempel på bygninger av bygnings- eller stilhistorisk verdi.