Blått skilt Vangs Sparebank

Blått skilt Vangs Sparebank

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 16.11.23.

Vangs Sparebank startet sin virksomhet 30. april i 1853. I 2023 er det således 170 år siden stiftelsen.                                                 Utover 1800-tallet var banken på flyttefot flere ganger, de første bårene, til 1861 holdt de til på Sælid gård. I 1897 leide banken  lokaler i vognmaker Norsengs gård i Parkgata 12. I 1914 kjøpte Vang Sparebank hjørnetomta ved Jernbaneplassen, og seinere samme år ble arkitektfirmaet Ekman, Smith, Michalsen i Kristiania gitt i oppdrag å tegne den bankbygningen som fortsatt kneiser på hjørnetomta mellom Parkgata og Torggata. Ove Ekman tegnet et forseggjort og kostbart bygg, med fasade i fin- og grovhogd granitt. I likhet med andre bankbygg fra samme periode skulle det solide materialet understreke bankens soliditet, omtrent som en festning. Stilarten er sen jugendstil med middelalderske rundbuer og innslag av nordisk nybarokk. Bygget ble tatt i bruk i 1917.  I 1957 ble Nes Sparebank slått  sammen med banken, og i 1970 fulgte Stange Sparebank og Hamar Sparebank etter, og Hedemarken Sparebank oppsto. I 1982 ble navnet endret til Sparebanken Hedmark. Senere ekspansjon førte frem til Sparebank 1, Østlandet, som har sitt hovedkvarter i bankkvartalet: Parkgaten – Strandgaten – Enggaten - Torggaten. Banken er Norges fjerde største sparebank og har 37 bankkontorer i Innlandet, Oslo og Viken, og er en av hovedaktørene i Sparebank 1 allansen, som også består av en rekke andre sparebanker.