Blått skilt brannstasjonen

Blått skilt brannstasjonen

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 26.11.23.

Hamar brannvesen ble etablert i februar 1850. Slukningsapparater ble da oppbevart hos private de første årene. Et fast brannkorps kom først i 1881. Det var det brannstasjon i 1.etasje i det gamle murhuset på Pedersbakken. (Der Hamar folkeskole lå). I dag er brannstasjonen nærmeste nabo til Vikingskipet. Den forrige brannstasjonen i Hamar, som er merket med blått skilt, sto ferdig i 1897. Arkitekt for brannstasjonen var statsingeniør Engebret Soot (1855-1913), Soot tegnet også Basarene 1896, Frikirken 1894 og Grand hotell, sin egen villa i Stangeveien, og utvidelse av Midtbyen skole. 1931 var et viktig år for brannberedskapen i Hamar, da ble hestene byttet ut med brannbiler. Hamar fikk ny brannstasjon i Vikingskipet i 1993, og fra 1. januar 1998 ble det etablert et interkommunalt brannvesen for kommunene Hamar, Stange og Løten.