Blått skilt håndverkeren

Blått skilt håndverkeren

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 26.11.23.

I 2023 er det 100 år siden Hamar Håndverkerforening bygget Håndverkeren i Østregate 61. Den ble tegnet av arkitekt Ulf Berbom, som også sto bak Frimurerlosjen vis a vis. Hamar Haandverker forening ble stiftet 20. juni 1853, for 170 år siden i år. Formålet ble beskrevet slik: «Ved bestemte sammenkomster at give dens medlemmer anledning til at afhandle og udtale sig om sine borgerlige anliggender og rettigheder saavelsom ogsaa gjennem selskabelige møder at danne et foreningspunkt for haandverksstanden». Fram til 1890 leide foreningen lokaler, men da åpnet foreningen sitt egen bygg i krysset Østregate/Parkgaten. Da dette skulle erstattes var det ikke lenger tilrådelig, etter erfaringene med de mange brannene i trebebyggelsen de første årtiene, å bygge i tre. Nye Håndverkeren ble derfor et murbygg, barokkpreget og i nyklassisistiske stil. Det var restaurant i første etasje og foreningslokaler i annen etasje. Bygget ble restaurert i 1946, da med Finn Poppe som arkitekt. Det skjedde etter at tyskerne hadde benyttet bygget under krigsårene. I det nyrestaurerte bygget åpnet Håndverkerrestauranten. Nå er også den for lengst historie.