Blått skilt jernbanerestauranten

Blått skilt jernbanerestauranten

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 19.11.23.

Jernbanerestauranten ble oppført i 1895/97, tegnet av Paul Due, samme arkitekt som tegnet stasjonsbygningen. Da var interiøret middelalderinspirert. I 1922 ble lokalet modernisert til et nyklassisistisk uttrykk, og veggene fikk malerier med motiver fra kulturlandskapet på Hedemarken, utført av teatermaler Jens Wang. Dette interiøret (restaurantlokalet) ble fredet i 2007 av riksantikvaren. Det er integrasjonen av arkitektur og bildeutsmykning i et interiør inspirert av teaterarkitektur, som gjør rommet unikt og bevaringsverdig i en nasjonal sammenheng. Lokalet har hatt mange ulike farger gjennom tidene, og på fredningstidspunktet bar lokalet preg av å ha vært kinesisk restaurant, malt i rødt og gult. Da lokalet skulle istandsettes var det naturlig å tilbakeføre det til fargene fra 1922, slik at blant annet veggmaleriene kom til sin rett slik at man kan oppleve lokalet omtrent slik som det fremstod den gangen. Bygningen ble fredet i 2007. Og den gjennomgikk i 2019-2021 en omfattende renovasjon. Restauranten var lenge kjent for sin lapskaus. På 1920-tallet var menyen på fire språk! Men i 2003 var det slutt. Det jobbes høsten 2023 med å finne ny virksomhet i de særegne lokalene.