Blått skilt lærerskolen

Blått skilt lærerskolen

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 30.10.23.

Hamarlærerskole ble opprettet i 1867, etter et stortingsvedtak i 1866. Hamar seminar skulle utdanne lærere i Hamar bispedømme, som var blitt gjenopprettet i 1864. De første årene foregikk virksomheten i leide lokaler i Mæhlumsgård

en ved Triangelen. I 1875 ble det kjøpt inn ei tomt på 11 dekar fra gården Holset, og to år senere ble den nye hovedbygningen (dagens Nils Hertzbergs hus) tatt i bruk. Det ble tegnet av seminarbestyrer Oluf Saxe og driftsbestyrer ved jernbanen Jens Christian Melbye. Senere er en rekke på- og nybygg kommet til. Campus omfatter i dag også tidligere Midtbyen skole. Campus Hamar fikk i 2011 Hamar kommunes byggeskikkpris. Sammen med katedralskolen og Sagatun folkehøgskole gjorde lærerseminaret Hamar til en betydelig skoleby på slutten av 1800-tallet. Med unntak av perioden 1937-1945 har det vært sammenhengende lærerutdanning på Hamar fram til i dag. I disse åtte årene foregikk all lærerutdanning i Hedmark ved Elverum lærerskole. Skolen har gått under navnet Hamar Seminar (1867-1902), Hamar offentlige lærerskole (1902-1967), Hamar lærerskole (1967-1981), Hamar lærerhøgskole (1981-1994). Lærerskolen ble i 1994 en del av Høgskolen i Hedmark, og av Høgskolen i Innlandet.