Blått skilt: Stallgården

Blått skilt: Stallgården

Publisert av Trond Tendø Jacobsen den 18.09.23.

Bakermester Carl Stuve reiste i 1849 et mindre enetasjers hus på sin tomt øverst på Stortorvet. Dette ble så erstattet med det, kan vi vel si, ikoniske Stallgården-bygget vi kjenner i dag. Dette skjedde i en periode med en voldsom byggeaktivitet i den ferske byen. Det sto ferdig i 1856, og er i dag et av byens eldste hus. Fram til 1866 var navnet Oplandske Hotel, da ble navnet endret til Oplandske Gjæstgiveri. Bygningen er et godt eksempel på Hamars første bebyggelse, lave toetasjes hus med brukket vegg mot hjørnet og saltak som var valmet mot gatekrysset. Bygningens fasade ble forblendet med halvsteins murstein, pusset og senere hvittet, slik den også er i dag. Disse husene har senere blitt omtalt som «Hamarhus», det var mange av dem i Hamar, og noen av de finnes heldigvis fortsatt. Oplandske gjestgiveri, som var navnet lenge, er et av Hamars eldste spise- og overnattingssteder. Overnattingstilbudet varte helt frem til 1952. 1921 ble gjestgiveriet overtatt av Ludvik Aaseth. Da var det i annen etasje, leilighet, gjesteværelser og spisesal. I første etasje var det en stor restaurant. Det hadde øl, vin- og brennevinsrett og et utmerket kjøkken. Gjestgiveriet hadde 10 ansatte. Ved hans død i 1945, ble det overført til Tor Aaseth. Stallgården var i Aasethfamiliens eie i mer enn 50 år på 1900-tallet.  Spisested har det vært helt hele tiden, selv om det i enkelte perioder de seneste årene har vært stengt.  I 1958 ble stallene revet for å gi plass til en stor uteservering. Det var da navnet ble endret til Stallgården. I 1977 ble det gravd ut masse for å få full høyde slik at kjelleren kunne brukes som restaurant, nå kjent som Bykjelleren. I en periode var det også nattklubb på loftet. Oplandske gjestgiveri/Stallgården har skitter verter og eire mange ganger. Eier er i dag (2023) Credo Gruppen A/S, som i 2021 overtok det tradisjonsrike restaurantbygget fra Tema eiendom AS. Det har gjennom årtiene gjennomgått en rekke større og mindre endringer, men restaurantdriften har overland alle endringene.