Eva Kløvstad

Eva Kløvstad

Publisert av Sven Arne Nielsen den 07.12.23.

Eva Kløvstad, født Jørgensen, (1921 – 2014). Eva Jørgensen vokste opp på Hjellum i Vang. 9. april 1940 var hun 19 år og gikk på gymnaset på Hamar. I likhet med mange av sine jevnaldrende følte hun okkupasjonen 9. april 1940 som en voldsom krenkelse av landet vårt. Hun var med i Røde Kors og hjalp til med å sy uniformer. Etter hvert skjønte hun at hennes forlovede, Tor Kløvstad, drev med illegal virksomhet. Etter examen artium 1941, husmorskole samme år og handelsskole året etter ble hun 1943 ansatt som stenograf og bokholder ved Samferdselskontoret på Hamar. Nå fikk hun selv sjansen til å bidra i motstandsarbeidet; hun begynte å underslå bensin merker til bruk for motstandsfolk som hjalp flyktninger over til Sverige. Høsten 1944 ble hun spurt av distriktssjefen i Milorg (D. 25), advokat Christian Juell Sandberg, om å være sekretær for det illegale arbeidet han utførte. Hun ble glad for å få denne oppgaven og følte ingen redsel, bare en slags trass. De møttes alltid alene, med fast møtested på posthuset hver dag, der de hentet post til hvert sitt kontor. Juell Sandberg viste henne stor tillit og satte henne inn i svært mange av sine funksjoner.

5. desember 1944 ble Juell Sandberg skutt av Gestapo på åpen gate under flukt etter en razzia. Eva Jørgensen hadde nettopp hatt sitt morgenmøte med ham, og hun gikk straks i dekning hos en venninne. Etter to-tre uker forsøkte hun å få kontakt med nestkommanderende, men heller ikke han hadde kontakter til Sentralledelsen i Oslo. Det gjorde situasjonen vanskelig. Hun begynte etter hvert å plukke opp en del løse tråder, fikk folk inn i forskjellige funksjoner og klarte også å få i gang flyktning ruter. Til slutt klarte hun å etablere kontakt til Oslo gjennom en kurér med dekknavnet “Blom”, som hun husket Juell Sandberg hadde fortalt om. Gjennom ham fikk hun tak i rasjoneringskort, penger, pistol og radio.

Da lederen for Milorg D 25, distrikt Hamar og omegn, Juell Sandberg ble skutt, tok hun på seg lederansvaret for gruppen under dekknavnet «Jacob». Hun reorganiserte motstandsarbeider på Hedemarken, og bygget opp et nytt nettverk i området med ansvar for i alt 1200 mann. Den 9. mai 1945 marsjerte hun i spissen for Milorg troppene inn i Hamar, men ble ikke invitert til å defilere for Kongen i Oslo 9. juni samme år. Eva Kløvstad representerer de mange kvinner som ikke ble hedret for sin innsats i motstandsarbeidet under 2. verdenskrig før mange tiår senere.

Etter frigjøringen startet Eva Kløvstad unglotteavdelingen i Hamar lotteforening, med 80 unglotter. 1953 sluttet hun ved Samferdselskontoret og begynte ved Hamar sykehus, hvor hun var tilsatt frem til 1978, de siste fire år som sekretær for direktøren.

 

Kilde: 

Færøy, Frode (31.7.2023) Eva Kløvstad I Store Norske leksikon Eva Kløvstad – Store norske leksikon (snl.no)

Fær